*Nettavisen* Økonomi.

Flere kommuner låner penger

Foto: Kommunalbanken

Sterkt halvtårsresultat for Kommunalbanken.

I regnskapet til Kommunalbanken for første halvår i 2012 viser at banken oppnådde et resultat etter skatt på 1.118 millioner kroner, som en en økning på 527 millioner kroner fra et resultat etter skatt på 591 millioner kroner i samme periode 2011.

Resultatet tilsvarer en egenkapitalavkastning etter skatt på 48,7 prosent, mot 29,3 prosent i samme periode i fjort, skriver banken i en pressemelding.

Bankens hovedmål er å sikre gode lånevilkår og stabil tilgang til finansiering for kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper og andre som utfører kommunale oppgaver.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Kommunalbanken

- Nok en gang leverer vi et sterkt halvårsresultat. I tillegg til positive endringer i markedsprisene på våre finansielle sikringsinstrumenter, legger vi stor vekt på å utøve et godt bankhåndverk. Summen av dette gir gode og solide resultater, sier administrerende direktør Petter Skouen, i meldingen.

Det er særlig endringer i markedsprisene på finansielle sikringsinstrumenter som påvirker resultatet.

Mange trenger lån
Første halvår har vært preget av stor etterspørsel etter lån fra kommunene. Kommunalbankens samlede utlån økte med 10,4 milliarder kroner (5,0 prosent) til 218 milliarder i første halvår 2012.

En stor del av de nye låneformålene knyttes til bygging og rehabilitering av skoler, barnehager, vann-avløp-renovasjon, infrastruktur, omsorgsboliger og IKT. I samme periode i fjor var veksten 4,5 prosent.

Men banken tror veksten i utlån vil dempes i neste halvår.

- Rammebetingelsene for finansinstitusjoner endres gjennom Basel III-regelverket, og det ventes en gradvis implementering frem til 2019. Som en følge av dette har Kommunalbanken utarbeidet en kapitalplan for å kunne møte økte kapitalkrav. Dette vil bety at vi i en periode fremover sannsynligvis vil måtte dempe utlånsveksten noe, uttaler Skouen, i meldingen.

Kommunalbanken har en stabil og god tilgang til innlån, der Japan er den viktigste innlåneren.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Faximile

Kapital
Regjeringen foreslo i revidert nasjonalbudsjett å øke egenkapitalen i Kommunalbanken med 1 118 millioner kroner for å sikre at banken tilfredsstilte kravet om minimum 9 prosent ren kjernekapital innen 30. juni 2012. Av dette ble 502 millioner benyttet til tilbakekjøp av egne fondsobligasjoner. Tellende ansvarlig kapital utgjorde 7,9 milliarder kroner per 30. juni 2012 og ren kjernekapital 6,3 milliarder kroner.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag