Gå til sidens hovedinnhold

Flere kvinner enn menn jobber

Nye tall fra USA viser historisk endring.

Fredag kom den månedlige sysselsettingsrapporten fra USA. Som vanlige er utviklingen i arbeidsledighet og sysselsetting i fokus.

Men i en kommentar hos New York Times påpeker økonomiprofessor Casey B. Mulligan en annen viktig nyhet som er begravd i tallene:

For første gang i historien er det flere kvinner enn menn i arbeidslivet i USA.

I januar ble det registrert 64,2 millioner sysselsatte kvinner og 63,4 millioner sysselsatte menn. Revisjoner av historiske anslag har også ført til at det i enkelte av de foregående månedene har vært flere kvinner enn menn i arbeidslivet.

Sesongsvingninger
Dette er før sesongjustering av tallene, noe som kan påvirke fordelingen, for eksempel fordi bygg- og anlegg er dominert av menn, og her er aktiviteten høyere på sommeren.

Når man justerer for slike sesongsvingninger, utgjorde kvinner 49,9 prosent av arbeidsstyrken i januar. Uansett viser hovedbildet at det nå er like mange kvinner som menn i jobb i USA.

Mulligan påpeker at det også tidligere har vært slik at kvinner har tatt nærmet seg menn i sysselseting når det er dårlige økonomiske tider. Grunnen er at menn jobber i mer konjunkturfølsomme bransjer, som industri, bygg og anlegg, og dermed i større grad mister jobben i nedgangstider.

Når økonomien skyter fart igjen kan dette føre til at kvinnene igjen kommer i mindretall, men den langsiktige utviklingen har utvilsomt gått i retning av at begge kjønn er omtrent like yrkesaktive i USA.

Forskjell i Norge
I Norge var 1.187.000 kvinner sysselsatt ved utgangen av 2009, ifølge Arbeidskraftsundersøkelsen fra SSB, mens 1.310.000 menn var i jobb. Det betyr at kvinner utgjorde 47,5 prosent av arbeidsstyrken, så her henger norske kvinner etter amerikanske.

Sysselsettingen i Norge har falt de siste to årene, men langt mindre enn i for eksempel USA. Men også i Norge ser vi at det meste av fallet i sysselsettingen har kommet blant menn, så relativt sett har også norske kvinner tatt innpå menn når det gjelder deltagelse i arbeidslivet i det siste.

Reklame

Har vært utsolgt i 14 år: Nå er superutgaven her