*Nettavisen* Økonomi.

Flere ledige før jula

Foto: (Arkivfoto)

Stiger litt før det nye året.

22.12.11 10:32

I løpet av desember har det blitt 200 flere helt ledige, viser sesongjusterte tall fra NAV. 63 700 personer er nå registrert som helt ledige og arbeidsledigheten er på 2,4 prosent.

- Det er veldig små endringer i arbeidsmarkedet i desember. Antallet helt ledige har økt svakt, og dette henger sammen med at færre deltar på tiltak denne måneden, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Summen av helt ledige og tiltaksdeltakere har gått ned med 400 personer, når vi korrigerer for sesongvariasjoner. Sammenlignet med i fjor er det nå 6 300 færre helt ledige. Dette tilsvarer en nedgang på 9 prosent.

Færre ledige stillinger
Denne måneden ble det lyst ut syv prosent færre ledige stillinger hver dag enn i desember i fjor. Størst nedgang er det innen reiseliv og transport med 25 prosent færre stillinger. Innen kontorarbeid er nedgangen på 24 prosent og blant meglere og konsulenter er det 20 prosent færre stillinger.

Det har derimot vært en betydelig økning i etterspørsel etter bygge- og anleggsarbeidere, med 43 prosent flere utlyste stillinger enn i desember i fjor. Innen undervisning har antall ledige stillinger gått opp med 5 prosent i forhold til i fjor.

Færre ledige bygge- og anleggsarbeidere
I desember har de fleste yrkesgruppene opplevd et fall i ledigheten, med unntak av yrker knyttet til offentlig sektor. Som i de foregående månedene har nedgangen vært størst for bygge- og anleggsarbeidere, med 27 prosent og ingeniører og ikt-personell, med 20 prosent færre ledige.

Ledigheten denne måneden er lavest blant personer med yrkesbakgrunn fra undervisning med 0,8 prosent av arbeidstyrken, fulgt av ledere og ingeniører og ikt-personell med 1,0 prosent. Høyest ledighet er det innen bygg og anlegg med 3,9 prosent av arbeidsstyrken og innen industriarbeid med 3,8 prosent.

Færre ledige menn
Det er 15 prosent færre ledige menn denne måneden enn i desember i fjor, mens ledigheten blant kvinner har gått opp med én prosent i løpet av det siste året. Økningen er størst blant kvinner i alderen 20 og 29 år. Antallet ledige øker fortsatt mest blant de som har vært registrert som arbeidssøkere i over to år. I tillegg har det vært en økning i antallet kvinner som har vært ledige under fire uker.

Lavere ledighet i de fleste fylkene
I løpet av det siste året har ledigheten gått ned i nesten alle fylker, bortsett fra Oppland, Finnmark og Telemark. Ledigheten har gått mest ned i Sør-Trøndelag med 25 prosent og Rogaland med 16 prosent færre arbeidsledige.

I Sogn og Fjordane er ledigheten lavest med 1,7 prosent etterfulgt av Rogaland med 1,8 prosent. Høyest ledighet finner vi i Telemark med 3,3 prosent og i Østfold og Aust-Agder med 3,1 prosent.

Kan være ny trend
- Bruttoledigheten har trukket en del ned siden september. Antallet har falt til 84 000 personer, som er det laveste siden april 2009. Novembertallene gir likevel et lite varsel om at den gunstige utviklingen kan være i ferd med å snu. Det var nedgang i antallet på tiltak som gjorde at bruttoledigheten falt. Antall registrerte ledige økte, selv om utslaget var beskjedent. Vi venter at ledigheten vil trekke oppover gjennom 2012. Med sitt rentekutt i forrige uke har Norges Bank anslo allerede tatt høyde for en svakere utvikling fremover. Dagens arbeidsmarkedstall vil neppe påvirke Norges Banks rentevurderinger, melder DnB Markets.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.