Gå til sidens hovedinnhold

- Flere tusen nordmenn mister jobben

Arbeidsledigheten skal mer enn dobles, mener SSB.

I dag la Statistisk sentralbyrå (SSB) fram sitt nye konjunkturbarometer. Her er det foretatt en grundig revidering av tidligere anslag, og byrået venter nå et kraftig hopp i arbeidsledigheten i årene fremover.

NA24 - din næringslivsavis

- Vi antar at stimuleringstiltakene vil bidra til at produksjonsnedgangen vil stoppe opp et stykke ut i neste år. Den internasjonale nedgangen vil også dempes utover i 2009 og slå om til konjunkturell oppgang mot slutten av 2010 eller begynnelsen av 2011. Arbeidsledigheten vil imidlertid trolig komme til å øke i lang tid. Vi tror at antall arbeidsledige personer vil komme over 100 000 i løpet av 2009, og at arbeidsledigheten vil nå 4,6 prosent av arbeidsstyrken i 2010, før den faller litt i løpet av 2011, skriver SSB.

Dette er kraftig opp fra dagens nivå. Den siste statistikken fra NAV som kom den 27. november viste at arbeidsledigheten i Norge lå på 1,8 prosent.

Lønnsveksten kuttes
Statistisk sentralbyrå mener at lønnsveksten blir redusert fremover.

- Høyt press i arbeidsmarkedet og de senere årenes høye lønnsomhet i næringslivet førte til store tarifftillegg i våres og bidrar til at lønnsveksten på årsbasis anslås til 5,9 prosent i år. Dette vil i så fall være den høyeste lønnsveksten siden 1998. Med et svakere arbeidsmarked framover, samt dårligere lønnsomhet, vil lønnsveksten avta kraftig neste år. Høyt overheng inn i 2009 bidrar likevel til at lønnsveksten kan komme opp i 4 prosent på årsbasis.

SSB tror at oljenæringen vil være en stabiliserende faktor i norsk økonomi, både på grunn av at oljeprisen forventes å ta seg opp gjennom andre halvår i 2009, og at investeringsaktiviteten i sektoren vil holde seg oppe og til dels øke noe.

Oljeinvesteringer kan falle bort
DnB Nor på sin side er ikke like positive med tanke på hvordan den nå svært lave oljeprisen vil påvirke aktiviteten i norsk økonomi fremover.

Kyrre Aamdal i DnB Nor Markets skriver i en analyse at investeringsnivået i oljenæringen neste år er anslått til å bli 163 milliarder kroner.

- Men det ser ikke ut til at oljeselskapene i denne tellingen har tatt inn over seg fallet i oljeprisen. Dersom prisen blir liggende på dagens lave nivåer, er det ikke urimelig om en del prosjekter blir utsatt eller avlyst, skriver Aamdal.

Han får følge av sin kollega Knut A. Magnussen som skriver:

- Anslagene for veksten er vesentlig lavere enn det Norges Bank anslo i oktober, både for 2009 og spesielt for 2010. SSB venter også at ledigheten skal øke mer enn det Norges Bank anslo for 2010. Vi tror på enda raskere oppgang i ledigheten. Om Norges Bank følger etter i sine vurderinger, tilsier det raskere og større rentenedsettelser enn det som lå i rentebanen fra oktober.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot