*Nettavisen* Økonomi.

Flyttet papir for 19 mrd.

Verdipapirforetakene fikk et meget godt år i fjor.

12.03.08 18:08

Norske verdipapirforetak kunne i fjor notere seg driftsinntekter på 19 milliarder kroner, noe som er en økning på 14 prosent fra året før.

NA24 - din næringslivsavis

Særlig hadde veksten innenfor emisjons- og rådgivningsvirksomhet vært sterk. Det fremgår fra tall Kredittilsynet presenterte onsdag. Innen emisjons- og rådgivningsvirksomheten var oppgangen i inntektene på 31 prosent fra 2006 til 2007.

Men denne veksten forventes ikke å fortsette.

– Når det gjelder utviklingen så langt i 2008, må foretakenes inntekter knyttet til nye børsintroduksjoner og kapitalutvidelser antas å være lave sammenlignet med de seneste årene. Dette har naturlig nok sammenheng med uroen i finansmarkedene og en avventende holdning til kursutviklingen, sier avdelingsdirektør Eirik Bunæs i en kommentar.

Høyere kostnader

For de finansforetakene som ikke driver bankvirksomhet ble de totale driftsinntektene oppgitt til 14,4 milliarder kroner i fjor. Dette er en økning på 2,4 milliarder kroner, eller 20 prosent, fra 2006.

Samtidig økte driftskostnadene med 2 milliarder, eller 35 prosent, til 8,1 milliarder kroner, slik at driftsresultatet for verdipapirforetakene som ikke er bank ble 6,3 milliarder kroner.

Dette er en økning på 295 millioner kroner, eller 5 prosent, sammenliknet med 2006. Det melder Kredittilsynet.

Nedgang for bank-verdipapirhusene
For verdipapirforetakene som er bank ble de samlede driftsinntektene på 4,6 milliarder kroner i 2007, noe som er en nedgang på 26 millioner kroner, eller 1 prosent, fra 2006.

Ved utgangen av 2007 var antallet norske verdipapirforetak 132, hvorav 25 banker, mot henholdsvis 85 og 17 ved inngangen til året.

Mindre på megling – mer på råd
Verdipapirforetak som ikke er bank hadde i 2007 til sammen 6,5 milliarder kroner i inntekter fra emisjons- og rådgivningsvirksomhet, som er en økning på 1 627 millioner kroner, eller 34 prosent, fra 2006. Det melder Kredittilsynet.

Disse foretakene hadde dermed en andel på 87 prosent av de samlede inntektene fra slik virksomhet, medregnet inntektene filialer av utenlandske verdipapirforetak hadde fra samme tjeneste.

Men fra megling av aksjer og obligasjoner faller inntektene. I 2007 var inntektene fra denne delen på 2,6 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 16 prosent eller nesten en halv milliard kroner fra 2006.

290 milliarder under forvaltning
Kapital under aktiv forvaltning var på 290,8 milliarder kroner ved utgangen av 2007, som er 1,3 milliarder kroner mer enn året før.

Ved utgangen av fjerde kvartal 2007 var 52 prosent av forvaltet kapital plassert i gjeldsinstrumenter, 38 prosent i egenkapitalinstrumenter, 7 prosent i bankinnskudd og 4 prosent i andre finansielle instrumenter.

Inntektene fra aktiv forvaltning økte med 209 millioner kroner, eller 19 prosent, til 1 287 milliarder kroner i 2007 melder Kredittilsynet.

Flere ansatte
Gjennom 2007 økte antall ansatte i verdipapirforetak som ikke er bank markant med 61 prosent. Ved utgangen av 2007 var 3 394 personer ansatt i verdipapirforetak som ikke er bank.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.