Folk er litt forsiktigere

Sparebankforeningen, Arne Hyttnes

Sparebankforeningen, Arne Hyttnes Foto: Johannessen, Sara (Scanpix)

Selv om folk fortsatt er positive til økonomien, er tendensen at vi er litt mer betenkt.

Norske husholdninger ser fortsatt lyst på sin økonomiske fremtid, selv om optimismen er noe lavere enn ved forrige måling. Det fremgår av Forventningsbarometeret gjennomført av TNS Gallup for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

– Vinterens høye strømpriser har nok satt sine spor, og forventninger om økte lånerenter fremover bremser optimismen noe, men åpenbart ikke mye. Det er blant de med lavest inntekt fallet i optimismen har vært størst, skriver adm. direktør Arne Hyttnes i FNO i en melding.

Optimismen blant husholdningene falt svakt fra første til andre kvartal i år, men ligger fortsatt relativt høyt når vi ser Forventningsbarometeret over de siste 20 årene. Barometeret er en kvartalsvis og landsrepresentativ spørreundersøkelse blant husholdningene om egen og landets økonomi.

Låntakerne ikke skremt
– Arbeidsmarkedet holder seg sterkt, og den gjennomførte og de forventede renteøkningene ser ikke ut til å skremme låntakerne i vesentlig grad. Mange husholdninger har nok buffere eller muligheter til å gjøre justeringer i sitt forbruk som helt eller delvis kompenserer for økte renteutgifter, skriver Hyttnes.

Han viser til de siste tallene for forbruk og kredittvekst i husholdningene. Begge var lavere enn ledende makroøkonomer trodde på forhånd, hvilket innebærer at husholdningene nå sparer mer enn forventet. Forventningsbarometeret indikerer også et større sparefokus blant folk flest.

– Fallet i boligprisene i april bidro nok også til å dempe optimismen, men etter at spørreundersøkelsen ble gjennomført har det kommet mai-tall som viser et nytt hopp i boligprisene. Nordmenn er på verdenstoppen når det gjelder å eie egen bolig, og vi bruke også mye penger på oppussing og oppgradering. Utviklingen i boligmarkedet har således mye å si for vår økonomiske fremtidstro, skriver Hyttnes.

Størst fall for de med lavest inntekt
Forventningsbarometeret viser at optimismen falt mest blant de med lavest inntekt. Dette kan nok ha sammenheng med at denne gruppen har minst å gå på ved større utgiftsøkninger, som for eksempel økte strømpriser og høyere lånerenter.

Utsiktene for internasjonal økonomi har svingt mye etter at finanskrisen startet sommeren 2007. De var svært dårlige høsten 2008 i kjølvannet av konkursen i den amerikanske investeringsbanken Lehman Brothers, men ble noe lysere etter hvert som massive støttetiltak begynte å virke. Nå i det siste er det imidlertid skapt ny usikkerhet omkring enkelte lands evne til å betjene en stadig voksende statsgjeld, en usikkerhet som raskt sprer seg via finansmarkedene til realøkonomien. Vekstutsiktene for mange land er således lavere i dag enn den var ved inngangen til året.

– Akkurat nå er det vanskelig å se store mørke skyer på horisonten for norske husholdningers økonomi og landets økonomi. Til tross for høy optimisme, finner vi fortsatt ingen tegn til kjøpefest verken når det gjelder store investeringer eller løpende forbruk. Det er betryggende å registrere i en ustabil verden der en bør være forberedt på at situasjonen kan endre seg til det verre, skriver Hyttnes.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag