Sist helg skrev Nettavisen om Arendal som skrotet planene om bomring rundt byen. Det skjedde etter at Ap i Arendal stemte imot forslaget.

Les: Arendal skroter bompengering: - Har vist at de kan stoppes lokalt

- Bilistene finansierer alt annet enn vei

Myrhol skiller mellom bompengefinansiering av veiprosjekter og bompengefinansiering av bymiljøpakker som mange kommuner har vedtatt - blant andre Nord-Jæren, Trondheim, Oslo, Bergen, Grenland, Buskerudbyen, Nedre Glomma, Kristiandsandsregionen og Tromsø.

- Vi har absolutt tro på at bompenger som ordning er noe som kan stoppes, spesielt når det gjelder bypakkene vi ser vokse frem i de store byene hvor bilistene blir pålagt å finansiere alt annet enn vei, både i Oslopakke 3 og Bymiljøpakke Nord-Jæren skal over 70 prosent av midlene i pakken gå til kollektivtiltak, sykkel og gangveier.

Myrhol påpeker at dette står i skrikende kontrast til nytteprinsippet som Statens vegvesen poengterte viktigheten av i Nasjonal transportplan 2014-2023.

Der står det: «Kravet om sammenheng mellom betaling og nytte er et viktig prinsipp som skal ligge til grunn for bompengeinnkreving. Det innebærer at de som betaler bompenger skal ha nytte av vegprosjektet bompengene finansierer. Likeledes må de som har nytte av prosjektet være med på å betale» (Meld. St 26 punkt 6.4.1.2 side 93).

- Utbygging av infrastruktur er godt for alle - ikke bare bilistene. Derfor bør alle betale for det, sier Myrhol.

Får mer støtte

I Stavanger-regionen har de i flere år kjempet mot bompenger, som er en viktig del av finansieringen til Bypakke Nord-Jæren.

Myrhol sier at politikere spesielt på venstresiden har endret oppfatning siden Folkeaksjonen nei til mer bompenger ble stemt inn i bystyre med tre representanter i 2015.

- Politikerne begynner å forstå hvor usosial bompenger er. Vi ser helt klart en positiv tendens, men vi skal fortsette å kjempe til vi får slutt på denne måten å skattelegge folk på.

Usosialt og tilfeldig

- Vi ser helt klart en positiv tendens, men vi skal fortsette å kjempe til vi får slutt på denne måten å skattelegge folk på.

Myrhol sier at folkeaksjonen i dag får gehør for at bompenger både er en usosial og en tilfeldig måte å skattelegge innbyggere på.

- Dette rammer hardest de som tjener minst. Det er også denne gruppen som ikke har mulighet til fleksitid i sine jobber. Det går utover barnefamilier som er avhengig av bil for å levere i barnehage eller skole før jobb. Det rammer også tilfeldig fordi noen av disse familiene kanskje må gjennom en bomstasjon for å levere i barnehage, sier Myrhol.

- Snudd

- Vi har satt fokus på hvor tilfeldig og usosial bompenger er. SV har snudd helt og stemmer nå konsekvent nei til bompengeordninger. Ap har i stor grad snudd, og ønsker ikke lenger fullfinansiering gjennom bompenger, sier Myrhol.

Bystyrerepresentant Eirik Faret Sakariassen bekrefter at SV først stemte for Bymiljøpakke Nord-Jæren, for deretter å stemme imot den.

- Vi mener at totalbelastningen blir for stor. Vi mener også at man bør bygge ut et kollektivtilbud før man innfører bompenger, sier han til Nettavisen.

Leder Frode Berge i Stavanger Ap sier at partiet hele tiden har ført en politikk der man ønsker å gjøre bompengefinansieringen mindre usosial og mer rettferdig, og at Folkeaksjonen ikke har påvirket partiets retning.

- Blant annet hadde vi et forslag om å skjerme småbarnsfamilier, men det ble nedstemt. Vi jobber også for at dagens bomstasjoner skal byttes ut med et mer rasjonelt veiprisingsystem, sier Berge.

- Forskjellen mellom Ap og Folkeaksjonen er at vi erkjenner at regionen sårt trenger prosjektene i Bymiljøpakke Nord-Jæren og at de ikke blir noe av hvis vi ikke øker bompengene, sier han.