Forbyr samarbeid blant matkjemper

Foto: Helle Nilsen (Nettavisen)

Konkurransetilsynet har vedtatt å stanse samarbeidet mellom Norgesgruppen og Ica mens saken behandles.

19.04.13 09:52

Avgjørelsen kommer etter at tilsynet i slutten av februar varslet NorgesGruppen og Ica om at tilsynet vurderer å stanse samarbeidet mellom de to dagligvarekjedene mens saken behandles.

– Tilsynet mener det er skadelig for konkurransen i dagligvaremarkedet at Icas grossistledd legges ned, og at en aktør får tilgang til strategisk informasjon om en konkurrent, sier konkurransedirektør Christine Meyer.

For at tilsynet skal kunne stanse et samarbeid midlertidig, må det være fare for varig og uopprettelig skade og rimelig grunn til å mene at samarbeidet er ulovlig.

Fare for varig skade
Avtalen mellom Ica og Norgesgruppen omfatter samarbeid om innkjøp og grossistvirksomhet. Tilsynet mener konkurranseskaden blant annet er knyttet til at Ica legger ned sitt grossistapparat i store deler av landet, og at det kan bli vanskelig å bygge dette opp igjen dersom konklusjonen blir at avtalen er ulovlig.

Videre er det tilsynets vurdering at avtalen kan føre til at informasjon utveksles mellom konkurrenter på en måte som varig skader konkurransen.

– Tilsynets vurdering er at dette samarbeidet vil medføre varig og uopprettelig skade for konkurransen i dagligvaremarkedet, sier Christine Meyer.

Ulovlig samarbeid
Tilsynet har kommet til at det er rimelig grunn til å anta at avtalen er i strid med konkurranselovens paragraf 10, som forbyr konkurransebegrensende samarbeid.

– Konkurransetilsynet er opptatt av at det skal være god konkurranse mellom kjedene slik at forbrukerne kan få et godt vareutvalg til lavest mulig pris. Tilsynet er bekymret for at denne avtalen mellom Norgesgruppen og Ica kan svekke konkurransen mellom dagligvarekjedene, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

Videre behandling av saken
Tilsynet vil fortsette sin vurdering av om dette samarbeidet er ulovlig. Konkurransetilsynets vedtak gjelder til 30. september 2013, men kan om nødvendig forlenges.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.