Ett alternativ kan være at de reisende får ti flyreiser, men har mulighet til å kjøpe en ekstra reise fra noen som ikke trenger så mange, skriver Adresseavisen (krever abonnement) torsdag.

- Å begrense antallet flyreiser med en kvoteordning som omfatter hver enkelt av oss, bør utredes, sier stortingspolitikeren Kjenseth til Adresseavisen.

Kjenseth viser til at elfly som kan trafikkere kortbanenettet kommer om få år, samt regjeringens krav om at det brukes mer biodrivstoff i fly. Men også en ordning med flykvoter for hver enkelt person bør utredes, mener Kjenseth.

Les også: Klimasjefens enorme fotavtrykk

Han ser for seg en kvoteordning etter modell av eksisterende kvoteordnigner i industrien, transport og olje og gasssektoren. Her får aktørene tildelt kvoter og kan kjøpe og selge av hverandre. En person får for eksempel ti flyreiser, men har mulighet til å kjøpe en ekstra reise fra noen som ikke trenger så mange.

- Kvotene kan også være i form av utslipp eller antall utenlandsreiser. Dette er et sterkt virkemiddel og inngripen i privatpersoners valg. Men nordmenn er verdensmestre i å fly, og vi bør spørre oss om vi skal fortsette slik, sier Kjenseth blant annet til Adresseavisen.

Les også: Flyselskapene bør straffes økonomisk

I en liten enquete Adresseavisen har foretatt hos tre kolleger av Kjenseth i Energi- og miljkomiteen, viser at hverken første nestleder Espen Barth Eide (Ap), nestleder Stefan Heggelund (Høyre) eller Runar Sjåstad (Ap) er villig til å innføre makskvote på flyreiser slik Kjenseth går inn for.