Den første tanken som slår mange, er å selge i nedgangstider. Men faktisk er det det stikk motsatte du burde gjøre.

Svingninger er en generell temperaturmåler
Når man snakker om oppgang og nedgang i Norge i finansmarkedene er det nok først og fremst Oslo Børs de fleste tenker på. Her er børsnoterte selskaper som er notert med sine aksjer.

Styreleder i Forvaltningshuset, Tore Malme, fremholder at børsoppgang er knyttet til når de fleste aksjene på børsen stiger i verdi, og nedgang knyttet til det motsatte; når de synker i verdi.

- Det kan naturligvis også være noen aksjer som stiger når de andre synker og motsatt, men det er summen av alle aksjene som avgjør oppgang eller nedgang. Om aksjeverdiene på Oslo børs stiger eller synker, er en generell temperaturmåler på hvordan selskapene gjør det, sier han.

Her kan du se en oversikt over Forvaltningshusets tjenester innen uavhengig rådgivning.

- Hvilke krefter er det som avgjør om børsen svinger opp eller ned?

- Det er mange faktorer som spiller inn, på samme måte som det er mange ting som spiller inn på om en aksje stiger eller synker i verdi. Børsen kan innimellom svinge opp eller ned uten noen åpenbare årsaker. Dette kan ha med mer abstrakte ting å gjøre, eksempelvis at mange tillegger aksjer mer eller mindre verdi, litt som i kunstverdenen, altså den kollektive oppfatningen av kunstverkets, eller i dette tilfellet aksjens, verdi. Det kan også være andre psykologiske faktorer som avgjør, som rykter i bransjen, politiske svingninger og liknende, forklarer Malme.

Visste du at Nettavisen Formue også er på podcast?
Hør Formuepodden her

Kjenn de grunnleggende begreper
Er man en av dem som ikke er helt innviet i finansielle begreper, kan det være nyttig å vite hva noen av de vanligste uttrykkene som brukes om børsen er. Eksempelvis er mye av terminologien som brukes hentet fra dyreriket:

- Uttrykket bull refererer til oppgangstider og at aksjemarkedet stiger, mens bear er knyttet til nedgangstider, altså perioder der aksjeverdiene synker, sier Malme.

- Hvor viktig vil du si det er å følge med på disse svingningene?

- Det kommer litt an på. Dersom man daytrader aksjer, vil det være helt nødvendig. Men dersom man har investert en del av fomuen sin i fond og obligasjoner og så videre, og ikke minst har en mer langsiktig tidshorisont på investeringene, blir det mindre viktig om børsen svinger opp eller ned i en kort periode. De fleste av våre investorer er av den siste sorten, sier Malme, og legger til:

- Dersom man har en langsiktig tidshorisont på investeringene og har midler, kan man benytte nedgangen til å investere mer. For å redusere risikoen er det også hensiktsmessig å ha en diversifisert portefølfe, der man fordeler investeringene i også obligasjoner og fond, som har en tendens til å stige når aksjene synker. Slike diversifiseringseffekter er gunstige, men ikke perfekte, vel og merke.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Les også:
Slik tenker du som en profesjonell investor

Ha en mekanisk tilnærming
Det kan være fint å ha en mer mekanisk tilnærming til kjøp og salg ettersom det er tilnærmet umulig å forutse alle svingninger på børsen. Sett opp noen regler for når du skal agere, og hold deg til reglene. Følg med på Oslo Børs og se hvordan det har utviklet seg over tid. Tenk grundig gjennom scenarier for hvordan du skal kunne leve med investeringen både i oppgangstider og nedgangstider. Det er viktig å finne en strategi man kan leve med over tid.

Fikk du med deg disse?:
Har du formue i aksjer eller aksjefond? Slik reduserer du skatten

Hva er egentlig kryptovaluta?

Hva gjør du hvis du vinner 300 millioner i Lotto?
- Slik får du sparepengene til å vokse


Mange gjør stikk motsatt av det de burde
Akkurat det rådet er det ikke alle som følger. Ifølge Malme velger mange en strategi de ikke kan stå ved når markedet faller.

- Den første tanken som slår mange, er å selge i nedgangstider. Men det er faktisk det stikk motsatte du skal gjøre; ha is i magen og heller kjøpe litt flere aksjer, råder han dersom man er langsiktig.

Forvaltningshuset er et frittstående finanskonsern som tilbyr tjenester tilknyttet kapitalforvaltning og finansiell rådgivning til norske privatpersoner, stiftelser og bedrifter.

Forvaltningshuset har mer enn 60 ansatte fordelt kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Tønsberg og Stjørdal. I over 11 år har deres formuesforvaltere bistått investorer og formuende privatpersoner med rådgivning og langsiktig kapitalforvaltning.

Kom i kontakt med Forvaltningshuset her