– Selv om bompengene øker, og selv om folk tar bussen, er det sånn at vi vil ha dagligvarene på butikken, og vi vil ha rørleggeren hjem til å bytte pakning på badet vårt, sier assisterende direktør Kjell Werner Johansen ved Transportøkonomisk institutt til NRK. Han tror ikke de økte bomprisene i Oslo vil påvirke varehandelen inn til hovedstaden i stor grad.

– Selv om avgiften øker kraftig og går opp til et relativt høyt nivå, er det relativt beskjedne kostnader. Dessuten er det mange som kan velte disse kostnadene over på kundene sine, tror Johansen.

Han sier at det ikke er privatbilismen inn mot Oslo som øker, men der er det fortsatt rom for forbedringer.

– Det er nok mer å hente, men det blir stadig mindre etter hvert som man lykkes med å få personreisende over på andre transportmidler.

Les også: Bompenger også for elbiler i Oslopakke 3

Rushtid

På de travleste tidspunktene på dagen vil det fra 2017 koste mer for bilistene som kommer vestfra inn til Oslo. Dieselbiler må betale 58 kroner, mens bensinbiler 53 kroner. Utenfor rushtiden er prisen 48 og 43 kroner.

Også elbiler må fra 2018 bidra med bompenger. I rushtiden vil det koste 10 kroner, og fra 2020 kan prisen øke til 30 kroner. Ellers passerer de gratis.

Les også: Oslopakke 3: Her er de 25 punktene til løsning fra Akershus

– De som forurenser mest, skal betale mer. Det er naturlig at man betaler bompenger også for elbiler når vi øker prisen for alle andre. Det viktigste er at det fortsatt er billigst å velge de mest miljøvennlige alternativene, sa miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) i Oslo til NTB søndag.

Enighet

Sent søndag ble avtalen om Oslopakke 3 undertegnet. I tillegg til økte bomavgifter er partene enige om at prisen for å reise kollektivt skal øke utover realprisveksten, samtidig som at kollektivtilbudet skal bedres.

– Også de som reiser kollektivt må være med og bidra. Det var ikke min første prioritet, men det har vært viktig for andre parter, sier Berg.

Kapasiteten på E18 vil bli utvidet med 1,5 kilometer fra Lysaker og vestover, men den nye Høviktunnelen som Statens vegvesen foreslo, utsettes.

Les også: Oslopakken kan gi rushtidsavgift og ny T-bane

Og denne: Bompenger kan bli permanent virkemiddel på ny E18

(©NTB)