En slik stans i de interkontinentale flyreisene er nødvendig for å få store nok kutt i klimautslippene til å stanse den globale oppvarmingen, mener professor Carlo Aall, som er forskningsleder ved Vestlandsforskning, skriver Dagsavisen torsdag.

- Det er rett og slett ikke mulig i det tidsrommet vi har for å klare 1,5 til 2-gradersmålet, å utvikle en teknologi som tillater dagens omfang av langdistanseflyreiser, sier Aall til Dagsavisen.

Vil kutte lange flyreiser

Aall utdyper at han i prinsippet mener vi må kutte ut alle lange flyreiser og tilbakelegge de samme strekningene med båt, tog eller buss.

Tickets bookingsstatistikk viser en økning på hele 27 prosent denne vinteren, sammenlignet med forrige vinter. 56 prosent flere har bestilt reise til en storby. Slik Aall vurderer det, må det bli slutt på slike langweekender i europeiske storbyer, så lenge ferden går med fly.

Nordmenn flyr 2 millioner kilometer

Gjennomsnittsnordmannen reiser 2 millioner kilometer i løpet av livet, viser en ny rapport fra FIVH. Det tilsvarer 4.000 turer fram og tilbake mellom Oslo og Trondheim. 52 prosent av reisevirksomheten skjer med bil, 37 prosent med fly.

Nordmenn flyr ti ganger så mye som en gjennomsnittlig europeer per dags dato.

Gjennom Parisavtalen har landene satt seg som mål at den globale oppvarmingen skal holdes godt under 2 grader, og at man skal tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.

Den norske regjeringen vil bidra til dette ved å gjøre som EU og kutte utslippene med 40 prosent fram mot 2030.

Ifølge Framtiden i våre hender (FIVH vil ikke Norge klare å innfri sine internasjonale forpliktelser og redusere klimagassutslippene med 40 prosent de neste tolv årene, ved å fortsette dagens politiske kurs.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her