Regjeringens forslag til å endre avhendingsloven, som regulerer kjøp og salg av brukte boliger, skaper debatt.

Boliger selges i dag «som de er». Det innebærer at kjøper overtar boligen slik den står på salgstidspunktet, med den slitasjen, de feilene og de manglene som boligen har.

Selger har derimot ansvar fem år etter salget, for vesentlige skjulte feil og mangler ved boligen.

Tommelfingerregelen er at kjøper selv må dekke utbedringer opp til 5 prosent av kjøpesummen når det er konkludert med en mangel.

Mens det nye forslaget innebærer at kjøper har ansvar for alt opp til 10 000 kroner, men alt over det vil selger være ansvarlig for.

Flere konflikter

Christian V. Dreyer i Eiendom Norge har tidligere uttalt til Nettavisen.Økonomi at de nye reglene ved salg av bolig går altfor langt.

Nå følger Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) etter.

NBBL-direktør for interessepolitikk og jus, Henning Lauridsen, viser til at målet med lovforslaget er et enklere regelverk som skaper færre konflikter og større trygghet for både selger og kjøper. Men frykter at det motsatte vil skje.

– Vi er helt overbevist om at forslaget er velment, men det vil føre til langt flere konflikter. Vi er sterkt kritisk til å erstatte «som den er» salg med en bagatellgrense på 10 000 kroner. Det har hverken de som skal kjøpe eller selge bolig interesse av, sier han.

Bør dele risikoen

NBBLs over én million medlemmer er både kjøpere og selgere. Lauridsen sier at forbundet derfor har en sterk interesse i at begge parter skal ivaretas i salgsprosessen.

– Det vi snakker om er skjulte feil og mangler, som ingen vet noe om. Da synes vi det er fornuftig at risikoen deles mellom partene, fortsetter Lauridsen.

Han trekker også frem at det blir svært risikabelt å selge uten eierskifteforsikring. Samt at kostnadene ved å selge bolig blir høyere enn i dag, som følge av økt forsikringspremie.

50 ganger risiko

Beregninger NBBL har gjort viser at den foreslåtte endringen for en bolig til fem millioner kroner utgjør selgers risiko 25 ganger så store som i dag. Mens den øker med 50 ganger for en bolig til ti millioner kroner.

– Tanken bak forslaget synes å være at en streng behandling av selger vil føre til at selger innhenter en god tilstandsvurdering, som i sin tur fører til at kjøper får alle opplysninger om eiendommen. Det er likevel ikke sannsynlig at det er dette som vil skje i praksis, advarer Lauridsen.

Han legger til:

– Selv en god takstmann vil ikke oppdage alle feil og mangler, ved en undersøkelse av en bruktbolig. Noe feil vi være umulige å oppdage med mindre man gjennomfører destruktive inngrep, fortsetter han.

Stabilt antall boligtvister

Det kan for eksempel være en feil ved dreneringen under bakkenivå som er skjult av jord, en feilmontering av et vannrør på badet som er skjult av fliser eller en feil oppbygning av et tak eller en yttervegg,

Han viser også til at rundt 80 prosent av de som selger enebolig bruker tilstandsvurdering. Mens den ligger på hhv. 60 prosent og 70 prosent ved salg av leiligheter i eierseksjonssameier og borettslag.

Samtidig har antall konflikter for tingrettene vært på stabile 800 i året siden 2010.

– Det vil likevel være langt flere tilfeller der kjøper kan gjøre mangelskrav gjeldende, dersom grensen flyttes fra 5 prosent til 10 000 kroner. Konsekvensen av dette vil bli en økning av antall tvistesaker. I verste fall blir økningen dramatisk, avslutter han,

Loven skal på høring i Stortinget 7. mars.