Midt på vinteren med de ikke så lite omtalte høye strømprisene kommer endelig noe som kan være en god nyhet for strømkunder.

Akkurat nå kan du ikke bytte strømleverandør. Men fra 18. februar blir dette langt enklere. Dette skyldes oppkoblingen mot Elhub, et it-system for å koordinere og distribuere alle måledataene som kommer fra husholdningenes nye, automatiske strømmålere (AMS) (se faktaboks).

Fram til nå har strømmålerne i stor grad fortsatt å levere informasjon som er basert på snittforbruk, i stedet for å avregne time for time direkte til kunden.

Fra 18. februar vil alle kraftleverandører ha mulighet til å tilby sine kunder en spotpris-avtale som gjenspeiler prisen fra time til time.

Timepris på strøm

- Noen selskaper tilbyr allerede nå timesprisingen. Jeg vil tro de fleste vil stå klare med dette så snart det tekniske er på plass, sier informasjonssjef Aslak Øverås i Energi Norge, som organiserer de norske kraftselskapene.

Om det er en fordel eller ulempe, kommer an på ditt forbruksmønster:

- Hvis du bruker mer enn de fleste i de dyreste timene, vil en timesbasert pris slå ut i høyere strømregning, men ligger du under snittet, vil du spare på det. En timesbasert pris er også en forutsetning for å kunne spare på å flytte forbruk til billigere timer, f.eks. elbillading og oppvarming, sier Guro Grøtterud, seksjonssjef for sluttbrukermarkedet i NVE.

Med de nye automatiske strømmålerne på plass tilgjengeliggjøres timesdata om forbruket, som gjør at kraftleverandørene får vite ditt forbruk direkte - i stedet for å gå via nettselskapene, som de har måttet før innføringen av AMS.

- Nå trenger ikke en kraftleverandør mer enn et digitalt skjema som kunden fyller ut, sier Tore Heiberg, daglig leder i Elhub AS.

Dataene legges inn i Elhub og kraftleverandørene kan hente data derfra for sine kunder. I dette ligger det store besparelser.

- Det blir enklere for kraftleverandørene å tilby timebaserte avtaler som reflekterer prisen på strømbørsen time for time. Det har i liten grad vært sånn hittil, selv om noen har hatt dette bygd inn i avtalene sine allerede. Det er opp til kraftleverandørene hvilke avtaler de tilbyr- vær oppmerksom på hva slags avtale du har, og skift avtale om den ikke passer til dine forventninger og ønsker, oppfordrer Grøtterud.

Skal gi skjerpet konkurranse

Grøtterud håper Elhub vil føre til større konkurranse, som kommer kundene til gode.

- Normalt skjerpes konkurransen. Likere vilkår for kraftleverandørene vil bidra til bedre konkurranse, og dermed flere valg og bedre tilbud for forbrukerne.

Ifølge Tor Heiberg, daglig leder i Elhub AS, gir Elhub stort potensial for gevinst, i form av omfattende effektivisering og dermed lavere kostnader. På lengre sikt bør dette også komme kundene til gode, mener han.

- Nettselskapene er naturlige monopoler, med et regulert inntektsnivå. Med lavere kostnader må de senke tariffen. Dette vil slå direkte ut i underlaget for nettavgiften, sier Heiberg.