*Nettavisen* Økonomi.

Fri oss fra USA

Foto: (Scanpix)

Kan resten av verden koble seg fri fra USAs labre økonomi?

11.03.08 12:02

(NA24-KOMMENTAR): Etter flere år på lånte penger, er USAs økonomi inne i en nedtur. Dette inntrykket ble absolutt styrket av svake jobbtall fredag. Selv om problemene begynte i boligmarkedet, har smitten spredd seg, for eksempel til finansbransjen og detaljhandelen.

Det som imidlertid er svært uklart er i hvilken grad nedkjølingen i USA sprer seg til resten av verden, og spesielt til vekstmarkeder og utviklingsland, som de siste årene har vist sterk økonomisk vekst. «Decoupling» - frikobling – er moteordet, og diskusjonen er intens.

Enkelte mener resten av verden har fått en økonomisk egentyngde som gjør at det ikke lenger er slik at en liten nedtur i USA blir en stor nedtur for Asia og Latin-Amerika. Andre mener tvert om at den økte integrasjonen gjennom handel og finansmarkeder tvert om kobler verden tettere sammen.

Og dette er mer enn akademiske øvelser for finansaktører. Asia-krisen for ti år siden skapte store sosiale problemer.

Nyanser
Før man sier ja eller nei til frikoblingshypotesen, er det trolig verdt å ta et par forbehold. For det første bør alle innse at spørsmålet er vanskelig å svare på. Utbredelsen av markedsøkonomi har endret verden grunnleggende de siste tiårene. Vi har aldri sett maken til den ekstreme og langvarige veksten i Kina.

Klikk på bildet for å forstørre.

For det andre bør man nyansere debatten. Det er neppe mange som mener USA er helt frikoblet, altså at resten av verden overhodet ikke vil merke den amerikanske nedturen. Spørsmålet er isteden i hvor stor grad man vil merke den – i større eller mindre grad enn før?

Bra, til nå
Foreløpig er det mye som tyder på at USAs nedtur i betydelig grad er frikoblet fra utviklingen i vekstmarkedene. Riktignok er finansmarkedene tettere integrert, og børsnedtur har vi fått i hele verden.

Men utenfor børsene ser det foreløpig slett ikke verst ut i vekstmarkedene. I motsetning til under Asia-krisen har de fleste landene nå solide statsfinanser, store valutareserver og lav inflasjon. Det gjør at de nå har virkemidler – i form av rentekutt og budsjettstimulans – for å dempe en nedtur.

Globaliseringen har ført til enorm produktivitetsforbedring i land som tidligere var hemmet av politiske og økonomiske stengsler. Jeg tror ikke denne utviklingen er fullført ennå. Det er fortsatt mye å gå på, og en kineser som endelig får lov til å tjene penger på sin arbeidsinnsats og kreativitet, stopper neppe på halvveien.

Den kraftige veksten, spesielt i Asia, har også gjort at eksport til vekstmarkeder utgjør en stadig større andel av handelen. I fjor gikk halvparten av Kinas eksport til andre vekstmarkeder. Og ser vi på alle vekstmarkedene, eksporterte de i fjor mer til Kina enn til USA.

Det innenlandske forbruket i vekstmarkedene øker også. I 2007 solgte Audi flere biler i Kina enn i USA.

En oljepris på over 100 dollar og bulkshippingrater nær rekordnivåer, etter en midlertidig nedtur, vitner heller ikke om en depressiv verdensøkonomi.

Ser sterk vekst
Da Verdensbanken i januar oppdaterte sine prognoser for verdensøkonomien ble anslaget for global vekst kuttet fra 3,5 til 3,3 prosent. Men hvis man justerer for ulik kjøpekraft er faktisk prognosen oppjustert fra 4,6 til 4,9 prosent. Grunnen er den sterke veksten i utviklingsland (hvor prisnivået er lavere). For disse landene venter Verdensbanken nå en 2008-vekst på 7,1 prosent. I fjor var prognosen for 2008 6,1 prosent.

Igjen: Dette er ukjent farvann, og Verdensbankens prognose kan vise seg overoptimistisk. Men foreløpig er det lite som tyder på at USAs forkjølelse blir dobbeltsidig lungebetennelse i de mindre velstående delene av verden.

Are Slettan er tidligere leder for Nettavisens økonomiseksjon, ansvarlig redaktør i iMarkedet.no og redaktør i Finansavisen. Han jobber nå for NA24 fra Connecticut utenfor New York, og skriver blant annet daglige kommentarartikler.

Her kan du lese den siste ukens kommentarer:
Ti år med oljefondet
Skattesystem som KISS
NRK kaster skygger
Clinton og Obama i handelskrangel
Nyhet: Tog var i rute

Og her kan du lese enda mer kommentarstoff fra NA24.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.