*Nettavisen* Økonomi.

Friskoler stevner staten

33 friskoler stevner staten hvis Øystein Djupedals lovendring om å fjerne statstøtten vedtas i Stortinget.

10.01.06 12:27

33 nye friskoler har bestemt seg for å ta ut stevning mot staten dersom Stortinget vedtar lovforslaget om å frata de godkjente skolene statsstøtte. Da kunnskapsminister Øystein Djupedal presenterte lovforslaget i desember i fjor, var han skråsikker på at han var på trygg grunn juridisk. Friskolene er av en annen oppfatning og mener regjeringens forslag bryter med Grunnloven.

Tilbakevirkende kraft
Torger Flateby i arbeidsgruppen sier Djupedals forsøk på å ramme friskolene med tilbakevirkende kraft har ført til full samling i kampen mot det som fremstår som et rent overgrep fra statens side.

Det er friskoler av alle kategorier, livssyn og pedagogikk som har samlet seg til felles aksjon etter at Djupedal i desember instruerte Utdanningsdirektoratet om å stanse behandlingen av rundt 100 søknader om nye friskoler. I tillegg ble 40 skoler som allerede hadde fått godkjenning rammet av en midlertidig bestemmelse i friskoleloven. Friskolenes advokat Dag Steinfeldt har gjennomgått saken og grunnlaget for stevningen vil være at Djupedals lovforslag har tilbakevirkende kraft, og dermed bryter med Grunnloven.

- Utilstrekkelig
Friskolene satte seg raskt ned etter kunnskapsministerens kunngjøring for å vurdere hvordan de skulle håndtere saken. En arbeidsgruppe bestående av de 33 skolene ble nedsatt allerede før jul. Denne har abeidet sammen med advokat Dag Steinfeldt i Wikborg, Rein & Co. for å vurdere tiltak. Ifølge Steinfeldt er det avdekket en rekke juridiske hull i Djupedals forsøk på å stanse friskolene.

- Lovavdelingen har gitt en vurdering som kvantitativt og kvalitativt er utilstrekkelig, sier advokat Dag Steinfeldt til TV 2 Nyhetene.

Når det her dreier seg om å fjerne et fåtall innvilgede rettigheter av det nevnte slag med umiddelbar virkning, må likevel rettighetenes karakter tillegges atskillig vekt, noe som synes ignorert av Lovavdelingen. I et brev til de 33 friskolene sier han også at den lovforankrede omgjøring av tillatelser til «godkjente skolar som "ikke" er i drift 13. desember 2005», fremstår som en politisk demonstrasjon.

Opp til Stortinget
Kunnskapsminister Øystein Djupedal har tidligere uttalt at han tar trusler om søksmål etter frys i friskoleoppstart med stor ro. Forslaget skal ut på høring og deretter er det opp til Stortinget å vedta loven.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.