NA24.no

Fritt frem for finanskrim

Sist oppdatert:
Oppsiktsvekkende få alvorlige pengeforbrytelser blir anmeldt til Økokrim.

I fjor behandlet Kredittilsynet 94 saker som dreide seg om innsidehandel eller markedsmanipulasjon, begge alvorlige typer aksjekriminalitet. Ti av disse ble anmeldt til Økokrim. Men dette tallet kunne vært mye høyere.

NA24 - din næringslivsavis

- Vi ville sannsynligvis anmeldt flere saker til Økokrim, om de hadde hatt større ressurser, sier Erik Bunæs, avdelingssjef i Kredittilsynet, til NA24.

Kapasitetsproblemer
- Det vi mener er at det er kapasitetsproblemer, både hos Kredittilsynet og Økokrim, og det er slik at Økokrim også selv erkjenner at det er en knapphetsfaktor hos dem, sier Bunæs videre.

Han har vært leder for en gruppe som har gjennomgått samarbeidet mellom Oslo Børs, Kredittilsynet og Økokrim når det gjelder arbeidet med verdipapirkriminalitet. Og selv om det i all hovedsak er godt, så er det et stort forbedringspotensial.

Oslo Børs og Kredittilsynet finner i dag saker som for få år siden ikke ville blitt oppdaget, blant annet på grunn av bedre rutiner og systemer. Men dette har også medført et økt press på Økokrim ved at antallet anmeldelser har økt.

Blir mer aksjekrim
For selv om flere innsidesaker avdekkes og følges opp, forekommer det ofte at saker som er under behandling hos Kredittilsynet ikke følges opp. Enten fordi Økokrim unnlater å ta inn saker tilsynet anmelder, eller fordi tilsynet etter å ha snakket med Økokrim kommer frem til at de ikke vil anmelde saken.

Når det gjelder saker som handler om markedsmanipulasjon, skriver utvalget at resultatene ikke er like gode. Blant annet peker de på at markedsmanipulasjon antas å være økende i markedene rundt om i verden, og her hjemme, men denne kriminalitetsformen er komplisert å forstå og krevende å oppdage. Og det vil neppe bli mindre av den fremover.

- Verdipapirkriminalitet vil vokse, vi innser at dette blir en økende utfordring for oss, og da er det en viktig samfunnsoppgave å begrense denne typen kriminalitet. Det har samfunnet mye igjen for. Ingen vil investere i et marked man ikke har tillit til. Her er det viktig å gi en viss prioritering til å styrke håndhevelsen av reglene, sier Bunæs.

Vil gi høyere lønn
Han viser til at det både dreier seg om ressursene og om kompetansen. Dyktige folk er vanskelige å finne og det tar tid å lære dem opp. Og det kan bli vanskelig for en statlig etat som opererer under statens satser å holde på de aller dyktigste folkene.

- Det tar tid å utvikle spisskompetanse. Vi opererer under statens lønnssatse, og det er klart at det ikke er lett å rekruttere spisskompetanse, og det er en utfordring å beholde de gode vi har, sier Bunæs.

Utvalget konkluderer med at flaskehalsen først og fremst er Økokrim. Men også hos Kredittilsynet trykker skoen. Begge institusjonene er under for høyt sakspress og er sårbare for avganger. Selv om Økokrim de siste årene har oppnådd gode resultater på området, blant annet med to høyesterettsavgjørelser, er utvalget bekymret for at det ikke er kapasitet til å etterforske alle saker som avdekkes.

- Svartmaler ikke
- Det er ikke noen grunn til å svartmale situasjonen. Den er ganske god. Vi har fått frem mange saker som har endt med domfellelse, men det kunne vært flere hvis vi hadde ressurser. Det at mange saker av kapasitetsårsaker ikke kan følges opp, er uheldig, sier Bunæs.

Utvalgets ønske om mer penger til Økokrim og Kredittilsynet blir ikke kontant avvist av de som sitter på pengesekken, nemlig Finansdepartementet. De har merket seg at samarbeidet mellom Økokrim, Kredittilsynet og Oslo Børs fungerer godt og har gitt resultater. Det

- Vi har også merket oss at utvalget mener det er behov for å tilføre økte ressurser til i første rekke Økokrim, men også til Kredittilsynet for å kunne bekjempe verdipapirkriminalitet mer effektivt. Både Økokrim og Kredittilsynet har blitt prioritert i de siste årenes budsjetter. Spørsmålet om ytterligere midler må vi vurdere i kommende budsjettrunder, sier statssekretær Bjørn Arild Gram (Sp) i en kommentar.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

Våre bloggere