I januar ble det gjort kjent at Statistisk sentralbyrå (SSB) nekter å gi Fremskrittspartiet (Frp) kriminalstatistikk om innvandrere, som viser hvilken landbakgrunn kriminelle personer har.

Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum var blant flere kritikere. SSB-sjef Christine Meyer ble også beskyldt for å være på innvandringspolitisk korstog.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Frp-topp: - Jeg er misfornøyd

I 2011 publiserte SSB en rapport som inneholdt slik statistikk, men tallgrunnlaget var fra perioden 2001 - 2004. I Danmark publiseres tilsvarende statistikk årlig, noe Nesvik ønsker skal gjøres i Norge også.

Rapporten fra Danmark ligger også lett tilgjengelig på nett. Frps stortingsgruppe gir i disse dager sin innstilling til Justisdepartementet, Finansdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet om bestilling av statistikken de ønsker.

Både Justisminister Anders Anundsen (Frp) og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) er kjent med innstilingen fra Frps stortingsgruppe.

- Jeg er misfornøyd med at Frp ikke kan få tak i den informasjonen vi har behov for. Vi ønsker en debatt knyttet til integreringspolitikken basert på fakta - ikke synsing, sier parlamentarisk leder i Frps stortingsgruppe Tom Harald Nesvik engasjert til Nettavisen.

- Jeg føler SSB ikke er villig til å bidra med å fremskaffe tallene. Det er deres samfunnsoppdrag å imøtekomme en slik bestilling. Vi må ikke gå i svenskefellen og ikke tørre å ta debatten og gripe fatt i problemer vi ser er der. Nå har vi gitt vår innstilling til departementene og både Listhaug og Anundsen er orientert.

(artikkelen fortsetter under)

Parallellsamfunn

Med svenskefellen sikter Nesvik til utviklingen av parallellsamfunn som har oppstått og vært belyst i norsk media den siste tiden. I flere forsteder til Stockholm, Malmö og Göteborg har personer med innvandrerbakgrunn tatt fullstendig over områdene.

I enkelte områder nektes parkeringsvakter å jobbe etter klokken 12.00, og NRK-profil Anders Magnus og hans TV-team ble angrepet av ungdommer som kastet stein da de skulle lage en reportasje i en av forstedene til Stockholm

SSB har tidligere åpnet for å lage statistikken Frp ønsker, men så langt er ikke noe gjort.

- SSB produserer løpende statistikk over kriminalitet blant grupper av innvandrere, og denne finnes på våre nettsider. Frp ønsket ikke analyser av innvandrere etter statsborgerskap, men derimot etter fødeland. Dermed kunne vi ikke benytte vårt etablerte produksjonsopplegg for statistikk om kriminalitet blant innvandrere, og vi måtte i stedet hente ut og koble på eldre og mer detaljerte befolkningstall, skriver Jon Olav Folsland i seksjon for informasjon og samfunnskontakt i SSB i en mail til Nettavisen.

Rapport til over 200.000

SSB satt en prislapp på 233.000 kroner for å utarbeide en rapport, selv om Frp bare ba om spesifikk statistikk. Tidligere, blant annet da de bestilte statistikk på mottakere av sosialstønad, har de betalt mellom 20.000 - 35.000 kroner, ifølge Nesvik.

Til denne statistikken fikk de tall på innvandringskategori, landbakgrunn og aldersgruppe.

- Går man inn i det danske materialet og fremskriver det mot Norge er det faktisk et varsku at vi ser at kriminalitetsbildet faktisk er høyere på andregenerasjonsinnvandrere enn på førstegenerasjon. Det er ikke særlig lystig lesning, sier Nesvik.

- Derfor er det så viktig å få gjort integreringsarbeidet skikkelig. Og da trenger vi et skikkelig og oppdatert faktagrunnlag, sier Nesvik.

- Hvorfor betaler dere ikke summen SSB krever?

- Frp er blant annet finansiert av midler tildelt Stortinget som er skattebetalernes penger. Da er det slik at vi må bruke pengene mest mulig fornuftig. På enkeltstatistikker på dette nivået har vi ikke råd til å betale 233.000 kroner, sier Nesvik tydelig.

- Det er to måter å sørge for at man ikke utarbeider et oppdrag. Man kan si nei, eller prise det så høyt at de de som ønsker informasjonen ikke har råd til å betale. Det er det siste vi ser her.

- Forskningsavdelingen hadde kapasitet

SSB gir følgende begrunnelser for prissettingen.

- Dette skulle ikke være et forskningsprosjekt som sådan, men det var i Forskningsavdelingen vi fant kapasitet til å utføre oppdraget. Prisen er beregnet ut i fra den tiden det tar å gjennomføre oppdraget. Vi beregner ingen inntekt utover selvkost, forklarer Folsland.

- Nesvik, hva vis kriminalstatistikken viser en positiv trend for norske statsborgere med innvandrerbakgrunn. Passer det med Frps integreringspolitikk?

- Dersom vi skal bli god på integrering i Norge må vi ta debatten og ha mulighet for å se hvor vi skal kunne sette i verk de beste tiltakene for å treffe mest mulig målrettet. Hvis det er positiv utvikling må vi fortsette med arbeidet i de gruppene.

- Det er viktig med en oppdatert statistikk også fordi det har vært store endringer i folkevandring og asylsituasjonen de siste årene. I SSBs siste rapport er det enkelte grupper som ikke er representert, sier Nesvik.

2011-rapporten inneholder blant annet ikke statistikk på kriminalitet begått av syrere eller eritreere, ifølge Fprs parlamentariske leder.