Det rødgrønne Oslo-byrådet fjerner resten av de kommunale uregulerte parkeringsplassene i sentrumsgatene i løpet av året. De vil også endre kjøremønsteret og erstatte parkeringsplassene med flere tiltak.

De siste endringene som nå skal gjøres, har fått begeret til å renne over for Fremskrittspartiet. Onsdag ettermiddag varslet nestleder i byutviklingskomiteen, Camilla Wilhelmsen (Frp), at hun krever høring.

Kravet om en åpen høring ble proklamert i komiteens møte.

- Det er første gang det kommer en høring i byutviklingskomiteen om dette, men jeg krever det fordi saken er så alvorlig at vi må se konsekvensene før bystyret vedtar det, sier Wilhelmsen til Nettavisen.

Les også: Slik vil byrådet forandre Oslo

- Urovekkende

Frp-politikeren sier det er flere grunner til at hun vil ha en høring.

- Det som er alvorlig er at man skal endre kjøremønsteret i sentrum, og vi har fått urovekkende uttalelser om det. Det andre er at det skal fjernes veldig mange parkeringsplasser, sier Wilhelmsen.

Hun mener endringene særlig vil få konsekvenser for handel og byliv.

- Vi kommer til å se på hvilke foreninger, gårdeiere og etater som vi ønsker å høre konsekvensene av - og hva dette kommer til å innebære for dem, sier Wilhelmsen, og samtidig påpeker:

- Dette går jo også på det estetiske i byen vår. For i denne saken handler det i tillegg om hvordan man skal sette ut bymøbler og gjøre om parkeringsplasser til andre ting. Da er det viktig at vi får satt fokus på om dette er den riktige måten å endre bymiljøet på, sier hun.

Les også: Byrådet vil stoppe gjennomkjøring i Oslo

- Ikke bra for miljøet

Som Nettavisen skrev i forrige uke, vil byrådet etablere et nytt kjøremønster med hensikt å hindre gjennomkjøringstrafikk fra øst til vest i Oslo sentrum. Det vil de gjøre ved å etablere flere gågater, enveiskjørte gater og vanskeliggjøre gjennomkjøring. Målet er færre biler i sentrumsgatene.

I høringsrunden for et nytt kjøremønster, er det flere som har påpekt sin uenighet, deriblant Foreningen Byfolk Oslo Sentrum.

«Et kjøremønster som det foreslåtte, vil gi store utfordringer for næringstransport (nyttetrafikk, vareleverandører, søppelhåndtering, håndverkere, gårdeiere mv.). Disse hindres nå i praksis i å benytte sentrumsgater på tvers inne i bykjernen. Sentrum deles nå i soner; hvor biltrafikk som kjører inn i en sone ikke skal tillates å kjøre videre til neste nabolag i en annen tilstøtende sone; men skal tvinges til å kjøre ut igjen fra samme sone og til sentrumsringen (Ring 1), skriver foreningen.

- Det rammer så hardt, og det verste er faktisk det å endre kjøremønster. Slik det er foreslått vil det bli vanskeligere å kjøre. Hvis du skal fra øst til vest så må du kjøre ut og inn igjen i sentrum, og du må kjøre lenger. Det blir unødvendig kjøring som heller ikke er så bra for miljøet, sier Wilhelmsen.

Les også: Hans Edvardsen skulle gjøre Oslo sentrum bilfritt. - Jeg fikk sparken fordi jeg sa tydelig ifra

- Byråd til høring

Hun er også kritisk til flere av de andre tiltakene i prosjektet Bilfritt byliv, som å stenge Fritjof Nansens plass med bom for å hindre biltrafikk.

- Det som er gjort på Fritjof Nansens plass, med å sette ut det jeg mener er simple utemøbler, har ikke vært veldig vellykket. Nå skal de sette opp en bom, og det gjør plassen veldig lite hyggelig, sier Wilhelmsen.

Hun mener det er flere som nå må kalles inn til en høring, blant annet de ansvarlige etatene, Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten, i tillegg til byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG).

Hun ramser også opp flere andre som bør få si sitt: Oslo håndverker- og industriforbund, Taxiforbundet, NAF, Oslo politidistrikt, Brann- og redningsetaten, Renovasjonsetaten, Oslo handelsstandsforening, Visit Oslo, Blindeforbundet og Handikapforbundet.

- Det er ikke noen hemmelighet at vi i Frp mener at dette ikke vil være til det beste for Oslo sentrum. Konsekvensene kan bli dramatiske for sentrumslivet vårt, og da må vi få fram det fra de som blir berørt, sier Wilhelmsen, som har en klar mening om hva høringen bør ende med:

- Jeg ønsker å få stoppet dette, og å få satt en strek for flere av tiltakene.

Marcussen: - Jeg stiller selvsagt

Byråd for byutvikling i Oslo, Hanna E. Marcussen, sier hun gjerne stiller på en høring.

- Wilhelmsen har som nestleder i Byutviklingskomitéen rett til å be om høring på temaer hun mener trenger å belyses bedre. Jeg stiller selvsagt opp for å fortelle om planene for Bilfritt byliv, og hvordan vi ønsker å skape et mer inkluderende og trivelig sentrum, sier Marcussen til Nettavisen, og påpeker:

- Det er viktig for oss at alle får muligheten til å si sin mening om planene for sentrum. Det er også derfor vi har hatt en utvidet høringsperiode på forslaget til nytt kjøremønster, sier byråden.