Frykter ikke ny finanskrise

Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Forrige gang det var finanskrise, handlet vi bare enda mer!

De mørke skyene i verdensøkonomien tar ikke nattesøvnen fra kjøpesentereierne i Norge. Snarere tvert imot.

- Ser vi 20 år tilbake, har vi hatt like stor økning i dårlige år som i gode år, sier direktør Tron Harald Bjerke i Olav Thon Gruppen til NA24.

Han peker på at nordmenn under høykonjunkturer kjøper mer bolig, hytte, båt, bil, byggevarer og andre kapitalvarer. Når tidene snur, er det disse varegruppene som går ned.

- Kapitalvarer er mindre representert i kjøpesentrene, og en nedgang her vil derfor ikke ramme oss, sier Bjerke.

I stedet opplever sentrene historisk sett en økning i dårligere tider:

- Folk blir mer forsiktige med store utgifter, men unner seg litt mer i hverdagen.

Administrerende direktør Eirik Thrygg i Sektor Eiendomsutvikling slutter seg til Bjerkes analyse, men tilfører:

- Hvis vi får en nedgang i boligpriser og volum av solgte boliger, kan dette slå negativt ut på bransjekategorien hus, hjem og interiør på være sentre. Men foreløpig er det denne kategorien som øker mest, sier han til NA24.

Vokste under krisen
NA24 har snakket med alle de viktigste aktørene i kjøpesenternæringen; Olav Thon Gruppen, Steen & Strøm Norge, Amfi Drift og Sektor Eiendomsutvikling. Til sammen eier disse fire aktørene 125 kjøpesentre i Norge.

Flere forteller at de hadde den største veksten under forrige finanskrise.

- Omsetningsøkningen i 2008 og 2009 var høyere enn vi hadde i årene før, og høyere enn vi har hatt siden, sier Bjerke.

- Kjøpesenteromsetningen i år er dårligere enn under finanskrisen på slutten av 2008, sier Sigbjørn Hoem, country manager i Steen & Strøm.

Thrygg i Sektor hadde akkurat åpnet en rekke nye sentre, og utvidet flere eksisterende, da krisen slo inn i 2008. Det angrer han ikke på i dag. Justert for utvidelser, hadde Sektor i snitt en omsetningsvekst på over fem prosent i hver av de fem siste månedene det året.

- Også våren 2009 begynte bra, men så stabiliserte det seg på en mer forsiktig veksttakt utpå sommeren 2009, og der har vi mer eller mindre vært siden, sier Thrygg til NA24.

Tror ikke på krise
Kjøpesenterdirektør Ove Skrøvseth i Amfi tror ikke på noen ny finanskrise:

- Vi tror ikke vi vil oppleve en krise verdensøkonomien slik mange frykter. Norge vil uansett bare i mindre grad bli preget av en eventuell krise, da nasjonaløkonomien er så solid, sier Skrøvseth til NA24.

- Men skulle spådommene om tilbakeslag i verdensøkonomien blir en realitet, tror vi ikke at det går utover vår omsetning. Geografisk spredning av våre sentre over hele landet, samt at det i våre kjøpesentre omsettes relativt lite kapitalvarer, tilsier at vi ikke tror på noen særlig nedgang.

Toppen er nådd?
Kjøpesentrene er i vekst. Så langt i år har omsetningen økt sammenlignet med i fjor. Olav Thon Gruppen og Sektor Eiendomsutvikling har økt med 3 prosent. Tilsvarende tall for Amfi Drift ligger på 2 prosent. Også Steen & Strøm Norge AS vokser i omsetning.

Selv om ingen frykter dårlige kjøpesentertider som følge av en mulig finanskrise, er det mye som tyder på at toppen kan være nådd.

- Etter mange år med vekst, vil vi nok se en svakere utvikling i kjøpesenterhandelen, sier Hoem i Steen & Strøm og legger spøkefullt til:

- Vi har vært rammet av en kraftig oppgang i mange år nå!

Også kjøpesenternestor Olav Thon tror toppen er nådd:

- Jeg tror at bygging av kjøpesentre har nådd et nivå der vi måtte ha en vekst hvis det skulle bli noe, og jeg tror ikke vi får noen vekst i Norge. Vi har en omsetning på noe over 50 milliarder kroner på kjøpesentrene, og hvis vi klarer å opprettholde det fremover tror jeg det er planen, sier Thon til Dagens Næringsliv .

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.