NA24.no

Foto: Paul Weaver (TV 2 Nettavisen)

Frykter «perverse utslag»

Sist oppdatert:
Ny OECD-rapport slår alarm om Norges pengeforbruk. Nå må sparegrisen frem.

OECD er redd «perverse utslag av oljerikdommen» og advarer Norge mot høyt oljepengeforbruk og peker på behovet for en reform. Vi vil bli hardt rammet av en global nedgangstid.

Bankkortene har gått varme over lengre tid, og det oppstår stadig flere signaler på at norsk økonomi er i ferd med å gå varm. Ikke siden 70-tallet har det vært en tilsvarende lang økonomisk oppgangstid.

NA24 - din næringslivsavis

Nå anbefaler en ny rapport fra OECD omfattende reformer av offentlig pengebruk.

For høyt pengebruk
De viser til at Norges Bank har holdt renten lav uvanlig lenge. På kort sikt er utfordringen nå å redusere faren for overoppheting, mens på mellomlang sikt må den økonomiske politikken unngå det OECD kaller perverse utslag av oljerikdommen.

Særlig tenker de på faren for å pumpe for mye oljepenger inn i offentlig sektor, en reallokering av ressurser bort fra markedene, som skaper penger, til det som bruker penger.

Organisasjonen mener handlingsregelen har vært bra i så måte, den begrenser bruken av oljepenger til fire prosent av avkastningen. Men høy oljepris har gjort at oljefondet har lagt på seg i større fart enn forventet de siste årene, og dermed har muligheten for å pumpe mer oljepenger inn i økonomien økt.

LES MER: - Få opp renten

Verdensøkonomisk sjokk?
Oljepenger til tross, et sjokk i verdensøkonomien kan slå veldig uheldig ut for norsk økonomi, mener økonomene i OECD.

- Norge kan være sårbart neste gang verden går mot nedgangstider, av nøyaktig samme årsak som landet har tjent så mye på oppgangen.

Det er tegn mot en kollaps i det amerikanske boligmarkedet. Sist gang det skjedde på midten av 1980-tallet, ble det nedgangstider og ga et brutalt sjokk til forventningene til oljeprisene.

Det er derfor ikke ubetydelig for Norge dersom det går mot nedgangstider og prisene på varer faller. En annen risiko er at den kinesiske inflasjonen kan bli høyere enn forventet med en gang det pågående kinesiske mirakelet er over. Det finnes argumenter for at høye oljepriser kun er oppsiden av lave importpriser fra utviklings-Asia, noe som kan innebære at dette korrelerer i risiko. Dersom dette skulle vise seg å være tilfellet, vil Norges gode forutsetninger snu seg.

Dette kan innebære et økonomisk sjokk for Norge.

Behov for reform
Økende petroleumsformue gjør det vanskeligere å samle offentlig støtte for viktige reformer som tidligpensjon, sykelønn og uførepensjon. Slike reformer er viktige, mener OECD, for at de skal bli håndterbare i det lange løp. De mener reformene er enklere å gjennomføre når økonomien går på høygir, slik som i dag. For å sikre Norges økonomiske fremtid, må økonomien være diversifisert og konkurransedyktig.

OECD etterlyser handling, ettersom oljeproduksjonen når toppen, og pensjonsutgiftene vokser med uforminsket styrke. De mener det trengs en reform i pensjonssystemet som innebærer økt pensjonsalder, og mindre mulighet for tidligpensjon. Ekspertene i OECD peker på utfordringen med at pensjonsalderen synker samtidig som pensjonssystemet ikke er bærekraftig. De peker på det faktum at oljeformuen på langt nær dekker forpliktelsene overfor fremtidige generasjoner.

Arbeidsmarked og helsevesen
Økonomene i OECD etterlyser også en reform i helsevesenet. Også der brukes for mye penger, hevder organisasjonen. Blant annet på grunn av en aldrende populasjon. På tross av flere helsereformer de siste årene, har kostnadene aksellerert, og hvis trenden fortsetter, vil det ifølge økonomene bære ved til bålet.

Arbeidsmarkedet fungerer godt, mener økonomene som har gått gjennom norsk økonomi, med høy grad av deltagelse i alle aldre. Men arbeidstiden er lav, og de advarer mot ytterligere reform i form av sekstimersdag. Arbeidsmarkedet blir også rammet av høy grad av uførhet, og forsøk på reform har så langt ikke ført frem.

- Gir regjeringen støtte
I en pressemelding fra Kristin Halvorsen skriver Finansdepartementet at regjeringen i hovedsak deler OECDs syn på hva som er hovedutfordringene for norsk økonomi framover.

Dette gjelder blant annet behovet for å holde fast ved en ansvarlig forvaltning av oljeformuen, behovet for å gjennomføre pensjonsreformen og å sikre høy yrkesdeltagelse.

- Rapporten gir også støtte til regjeringens arbeid med pensjonsreform og reform i arbeids- og velferdspolitikken, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

Våre bloggere