*Nettavisen* Økonomi.

Full lønn og gradert sykemelding

Foto: Roald, Berit (SCANPIX)

Regjeringen legger fram den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv.

24.02.10 20:49

- Vi skal oppheve skillet mellom at du er enten helt frisk eller helt syk. Det er de færreste som er helt friske, og jeg kjenner stadig færre som er det, sa Stoltenberg da IA-avtalen ble presentert onsdag ettermiddag.

Stoltenberg sier at det nå blir gradert sykemelding. Målet er altså først og fremst å få ned langtidssykemeldingene, og ikke korttidssykemeldingene.

- Hovedregelen skal være at du er gradert syk. Det blir full lønn under sykdom. Vi skal ikke gå løs på sykelønnsordningen men sykefraværet, sier Stoltenberg.

Ned med sykefraværet
Regjeringen og partene i arbeidslivet ble onsdag enige om en ny avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtale). En avtale som skal få ned sykefraværet i Norge.

Her kan du følge presentasjonen av avtalen live

Her kan du lese den fullstendige IA-avtalen (pdf)

Her er regjeringens egen kortversjon

Målet med dette er:

  • Sykefraværet skal ned 20 prosent
  • Økt sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne
  • Økt reell pensjoneringsalder med 6 måneder i 2009.

Inkluderer arbeidsgiver
Jens Stoltenberg konkluderte med at sykefraværet ikke har gått ned, men derimot opp det siste året.

- Det viktigste vi gjør er mer av det som virker. Større vekt på aktivitet fremfor passivitet. Mer nærvær. Tettere oppfølging av den sykemeldte, sa statsministeren.

Legger om arbeidsgiverfinansieringen slik at arbeidsgivere ikke får større kostnader, men at de skal få økonomisk ansvar for å følge opp de ansatte.

Virkemidler
– Det er nå arbeidet med å få ned sykefraværet virkelig begynner. Avtalen bygger på det vi vet virker; tett oppfølging av den sykmeldte fra lege, NAV og arbeidsgiver, samt økt tilrettelegging for nærvær. Dette skal det nå arbeides systematisk med, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Leger og sykemeldere vil nå få obligatorisk opplæring og oppfølging. Arbeidsgivere skal tilrettelegge for den sykemeldte. Glant annet vil arbeidsgiver bli pålagt å legge fram en plan for den sykemeldte innen fire uker etter at personen har blitt syk.

Avtalen legger opp til at arbeidsgiver og lege skal snakke sammen om den sykemeldte.

- Vi skal bidra
LO-leder Roar Flåthen sier at det viktige nå er å få arbeidsgivere og arbeidstakere til å bruke arbeidsverktøyet som ligger i denne avtalen.

- Det skal vi bidra med, sier Flåthen.

Det er en tydeliggjøring og ansvarliggjøring for alle parter som har skrevet under på avtalen, sier NHO-leder John G. Bernander.

Noen av de viktige tiltakene:

Støtte og veileding for leger og andre sykemeldere: Det innledes et samarbeid mellom berørte myndigheter (Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsetaten), Legeforeningen, Norsk Fysioterapeutforbund og andre relevante fagmiljøer for å utarbeide forslag til faglig støtte/veiledning for sykmeldingsarbeidet.

Det innføres et system for regelmessige tilbakemeldinger til sykmelder om egen sykmeldingspraksis, sammenlignet med andre.

Det stilles krav om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for alle som skal sykmelde.

Tidlig oppfølging
Arbeidsgiver utarbeider oppfølgingsplaner i samarbeid med arbeidstaker, senest etter fire ukers sykmelding (nå åtte uker).

Dialogmøte 1 skal skje i regi av arbeidsgiver. Det skal gjennomføres for alle sykmeldte (også graderte) senest innen åtte uker (nå 12 uker). Skjermingsordningen vil bli vurdert. Sykmelder skal delta i dialogmøte 1 i tråd med folketrygdlovens §25.5, etter innkalling fra arbeidstaker og arbeidsgiver. Sykmelder skal likevel ikke innkalles dersom arbeidstaker ikke ønsker det, og arbeidsgiver skal forespørre arbeidstaker før sykmelder innkalles til møtet.

Bedriftsintern attføring og arbeidsrettede tiltak iverksettes tidligere i sykefraværsløpet og skal være obligatorisk tema på dialogmøte 2.

Tilrettelegging
For å understøtte et økt krav om nærvær og aktivitet, spesielt ved økt bruk av graderte sykmeldinger, understrekes det at arbeidsgiver må tilrettelegge arbeidet for den enkelte sykmeldte og at arbeidstaker må bidra gjennom medvirkning og oppfølging av aktivitetsplikten.

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt iht. arbeidsmiljøloven er i dag vidtgående. Partene er enige om at det er et betydelig potensial for bedre tilrettelegging i en god del virksomheter.

Partene i arbeidslivet er enige om at arbeidsgiver og arbeidstaker også bør legge til rette for tilknytningsaktiviteter for å opprettholde god kontakt ved arbeidstakers langtidsfravær. Eventuelt kan arbeidsmuligheter i annen virksomhet anvendes når arbeidsgiver og arbeidstaker ikke finner grunnlag for tilrettelegging i egen virksomhet (for eksempel IA-plasser).

Hovedorganisasjonene vil i fellesskap ta ansvar for utarbeiding og aktiv bruk av et verktøy for hjelp for virksomhetene i tilretteleggingsarbeidet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.