*Nettavisen* Økonomi.

Futen sitter igjen med svarteper

Foto: Johannessen, Sara (SCANPIX)

Restauranter betaler ikke skatteetaten.

09.12.09 10:47

I fjor gjennomførte Skatt øst 380 kontroller i regionens restaurantbransje. Dette var i hovedsak for å kartlegge et stort utvalg av serveringssteder. Det de fant i de omfattende kontrollene knyttet til regnskapsstandarder og kontantomsetning var nedslående.

Samfunnet med «Svarteper».
Kontrollutvalget tok ut et tiltalls virksomheter der de foretok et dypdykk i regnskapsmaterialet. Dette arbeidet eskaleres til neste år.

- Det er avdekket skatt- og merverdiavgiftsunndragelser i flere saker, heter det i en melding.

I flere virksomheter skal det ikke være midler igjen til å betale etatens regning.

Etaten skriver at en viktig oppgave er å spore den eller de som har stukket av med pengene for så å skattlegge disse.

- Det er kjent at useriøse virksomheter betaler sine leverandører for å holde liv i foretaket, mens betaling til skattemyndigheten uteblir. Skatteetaten og ikke minst fellesskapet blir sittende igjen med «svarteper». Dette kan vi ikke akseptere. De virksomhetene som ønsker å drive lovlig føler vi et ansvar for, sier Aas.

Tvangsmulkt
I kampen om å få kloa i pengene vurderes det nå nye tiltak.

- Oppfølgingskontroller i 2009 avdekker at det fortsatt er store regnskapsmessige mangler og svart omsetning i restaurantbransjen. Nå ilegges mange tvangsmulkt, skriver seksjonssjef Trond Aas i Skatt øst i meldingen.

I år har Skatt øst fulgt opp mange av virksomhetene som meldte tilbake at feilene var rettet opp.

- Vi valgte ut 71 virksomheter som hadde gitt tilbakemelding om at pålegget var etterkommet og besøkte disse på nytt, skriver Aas.

Han synes det var svært skuffende å oppdage at til tross for tilbakemeldingen, hadde en av tre av disse likevel ikke etterkommet pålegget.

- Vi ser meget alvorlig på dette og vil nå ilegge tvangsmulkt. Dette kan gis med inntil 10 ganger rettsgebyret per dag, begrenset til en million i løpet av et år. Et rettsgebyr er for tiden 860 kroner. Dette er et virkemiddel vi vil øke bruken av, skriver Aas.

Annonsebilag