*Nettavisen* Økonomi.

Futen varsler skattefunn

Foto: Larsen, Håkon Mosvold (SCANPIX)

Nesten 8 milliarder skal være unndratt beskatning

20.02.11 12:49

Skatt Øst melder at de har avdekket massiv svindel på skatt og moms

- Vi finner feil innenfor alle bransjer og næringer vi kontrollerer, forteller Nina Schanke Funnemark, avdelingsdirektør ved Kontroll og rettsanvendelse i Skatt øst.

Som understreker at ikke alle sakene er like komplekse.

Flere store saker
Det er 17 saker som gjelder beløper som overstiger 100 millioner kroner. Og av disse 17 gjelder et flertall av sakene manglende skatteinnbetaling i forbindelse med selskapsomdannelser, utnyttelse av skatteposisjoner og overdragelse og prising av varer og tjenester i samme konsern både nasjonalt og over landegrensene.

- Videre har vi sett mange saker med uriktig bruk av fritaksmetoden og saker der den renten som betales for lån fra aksjonær til selskap overstiger det vi ser hos andre uavhengige parter, sier avdelingsdirektøren.

Som fortsetter:

- Fritas man for beskatning av gevinst og utbytte på aksjer, vil det tilsvarende ikke være fradragsrett for tap ved realisasjon. En del ønsker å komme inn under fritaksmetoden i år med gevinst, for så å forsøke å komme utenom når man går med tap, sier Funnemark.

Som også peker på andre hindringer Skatteetaten ofte møter

- Mangelfulle opplysninger fra selskaper er også en utfordring i mange av de store sakene, understreker Funnemark. Dette gjør arbeidet mer krevende og medfører at saksbehandlingen i de aktuelle sakene tar lengre tid enn nødvendig. Vi har i 2010 gjennomført en rekke møter med selskapenes rådgivere for å synliggjøre våre vurderinger av ulike problemstillinger. På denne måten vet rådgiverne i større grad hva de kan forholde seg til i kommende saker.

Likevel er fritaksmetoden og mangelfulle opplysninger bare en del av utfordringen.

Skatt øst har også avdekket massiv svindel med merverdiavgift på CO2 kvoter i 2010. Det ble I den forbindelse ble det tatt arrest i verdier for nesten 130 millioner i løpet av året. Sakene er under etterforskning, og Oslo Politidistrikt arbeider med straffesakene.

Over 600 bokføringspålegg
I 2010 er det gjennomført en rekke kontroller i bransjer som bygg- og anlegg, servering og restaurant, transport, bilbransjen, tjenester osv.

- Vi har ilagt over 600 bokføringspålegg. God regnskapskvalitet er en forutsetning for å kunne fastsette riktig skattegrunnlag, og vi ser fort hvor det kan være påkrevet med større og mer dyptgående kontroll, påpeker Funnemark.

Sikre norsk skattefundament
Skatt øst har i 2010 sett på bruk av gjeld og gjeldsrenter i konserner for å flytte skattefundamentet ut av Norge. I 2010 utgjør endringene i innbetalt skatt 1,2 milliarder kroner.

- Vi vurderer om låntaker er såkalt tynt kapitalisert, og ser spesielt på oppkjøp av norske selskaper via kjeder. Vi vurderer selskap som tynt kapitalisert, når de har blitt lånefinansiert ut over det som synes forretningsmessig naturlig, sier Funnemark.

Les flere saker på NA24

Annonsebilag