*Nettavisen* Økonomi.

Ga gode råd til Gjedrem

Foto: Per Ervland (NA24)

Norges Bank bør redusere inflasjonsmålet, mener Norges Bank Watch. Men sentralbanksjefen er uenig.

Norges Bank Watch la i dag frem sin årlige rapport om Norges Banks håndtering av pengepolitikken i fjor.

NA24 - din næringslivsavis

Knut Anton Mork, til daglig sjeføkonom ved Handelsbanken Capital Markets, og hans samarbeidsgruppe som har bestått av Marvin Goodfriend ved Carnegie Mellon University og Ulf Söderstrøm ved Università Bocconi, roste Norges Bank for å ha håndtert pengepolitikken godt i 2006.

LES RAPPORTEN HER: Norges Bank Watch

- Senk inflasjonsmålet
De tre herrene fremhevet at sentralbanken forvalter sitt mandat på en god måte, men konkluderte med at henvisninger til valutakursen bør tas ut av forskriften om pengepolitikken.

- Det er umulig å stabilisere inflasjon og valutakurs på samme tid når bytteforholdet mot utlandet stadig forandrer seg, sier Mork.

Videre mener gruppen at inflasjonsmålet bør reduseres fra 2,5 prosent til 2 prosent, og viste til at dette nå er internasjonal standard.

- Inflasjonsmålet bør defineres mer presist ut fra en kjerneindeks for de varer og tjenester som er mest utsatt for treghet i prisdannelsen. Sammen med Finansdepartementet bør Norges Bank undersøke muligheten av at dette kan gjøres ved hjelp av en indeks for norskproduserte konsumvarer og -tjenester utenom energi, justert for avgiftsendringer, mener gruppen.

Klikk på bildet for å forstørre.

- Må kommunisere bedre
Rapporten oppmuntrer Norges Bank til å kommunisere enda klarere med allmennheten, blant annet ved å publisere referater fra rentemøtene og at alle styremedlemmer uttaler seg offentlig.

- For at politikken kan bli korrekt bedømt ut fra informasjon som har vært tilgjengelig ex ante bør Norges Bank også uten unødig opphold offentliggjøre styrets beslutningsgrunnlag etter hvert rentemøte, mener gruppen.

De viste til at norsk økonomi stiller pengepolitikken overfor spesielle utfordringer, ikke bare fordi den er uvanlig liten og åpen, men også på grunn av de mange tilbudssidesjokkene landet har vært utsatt for i seinere år. Da fremhever gruppen spesielt stigende oljepriser, dramatisk fall i i prisene på importerte forbruksvarer, innstrømming av utenlandsk arbeidskraft og vesentlige produktivitetsforbedringer i viktige sektorer.

- Regjeringens mulighet til å overprøve sentralbankens beslutninger bør avskaffes, og møtene mellom sentralbanksjef og finansminister i forkant av Norges Banks rentemøter bør opphøre. Dette bør gjøres for å unngå mistanker om at Norges Banks beslutninger er politisk motivert, er rådet fra NBW.

Endrer neppe
Sentralbanksjef Svein Gjedrem ga i sitt tilsvar ingen forsikringer om at han ville følge rådene i rapporten, men la til at risikoen for Norges Bank Watch - gruppen er at Norges Bank kan ende opp med å ta noen av rådene til følge.

Han sa at han ikke har noen ambisjoner om å endre inflasjonsmålet, og viste til at inflasjonsmålet på 2,5 prosent, som ble satt i 2001, var basert på gjennomsnittlig inflasjon de siste ti årene.

- Vi bør ikke ha et system hvor vi senker inflasjonen i en tid hvor inflasjonen er lav, sa Gjedrem.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.