Gå til sidens hovedinnhold

Gigantprosjekt på Økern: 400 boliger og plass til 5000 arbeidsplasser

Rom Eiendom, KLP og Hesselberg Eiendom har gått sammen om å utvikle et område på Økern som skal gi plass til 400 boliger og næringsbebyggelse for opptil 5.000 arbeidsplasser.

(Estate Nyheter): – Utviklingsmålet for prosjektet er å legge til rette for en bystruktur med blandet formål. Langs Ring 3 er det tenkt næringsbebyggelse, mens det inne i området blir hovedvekt av boliger. Langs Alnabanen ligger det til rette for ulike, kombinerte formål, skriver Alliance Arkitekter i bestillingen av oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE).

Planområdet er på ca. 43 mål og vil kunne romme omtrent 400 boliger og opptil 5.000 arbeidsplasser.

Les også: - Remas salgstall stuper

På vegne av de tre grunneierne Rom Eiendom, KLP og Hesselberg Eiendom påpeker arkitektselskapet at Økern S er et sentralt område i Hovinbyen, og det er flere store utviklingsprosjekter i området rundt.

– For å sikre at dette planområdet får en optimal utforming, er det viktig at planarbeidet på Økern S går parallelt med utviklingen i naboområdene. Det er også ønskelig at planarbeidet går parallelt med Oslo kommunes igangsatte arbeid med planprogram for Hasle og Valle Hovin, skriver Alliance Arkitekter.

Totalt ønsker tiltakshaverne å bygge ca. 140.000 kvadratmeter BRA på tomten, hvorav bolig utgjør ca. 40.000 kvadratmeter og kontor/tjenesteyting resten. Som et alternativ har de oppgitt sentrumsformål med ca.1/3 bolig.

– Det tenkes at i reguleringen vil man også benytte formål som kontor, bolig, tjenesteyting, barnehage, forretninger alene eller i kombinasjon. Det vil også bli benyttet formål for samferdsel/infrastruktur samt grønnstruktur, heter det i bestillingsdokumentet.

Enkelte steder vil bolig vurderes helt ned til bakkeplan.

Les også: Flere får nei til boliglån

Næringsbebyggelsen mot Ring 3 tenkes med 7-12 etasjer, samtidig som det vurderes innpasset et høyhus opptil 20 etasjer lengst mot øst. Mot Alnabanen legges det opp til bebyggelse i 8-12 etasjer med tårn opp i 20 etasjer. Inne i området varierer høyden fra 2-12 etasjer.

– Det vil i planprosessen bli vurdert å innpasse ett eller flere høyhus i opptil 20 etasjer i tråd med KDP for Økern og Veileder for høyhus, poengterer Alliance Arkitekter.

I forbindelse med det forestående oppstartsmøtet har PBE utarbeidet en område- og prosessavklaring. Der skriver etaten blant annet ar det ved regulering av eiendommene bør legges vekt på funksjonsblanding, nye forbindelser til omkringliggende områder, etablering av strøksgate og åpning av Hovinbekken.

– Planområdet er sentralt plassert i Stor-Økern og egner seg godt for både næringsformål, boligformål og offentlige og allmenne formål med flere funksjoner i hvert bygg og sambruksløsninger. Det er positivt at forslagsstiller legger opp til flere av elementene som er diskutert i overordnede planer, som strøksgate, en kombinasjon av formål og et bymessig og attraktivt område for fotgjengere og syklister, skriver PBE i område- og prosessavklaringen.

Etaten mener også det er positivt at forslagsstiller ser det som en viktig utfordring at Økernområdet ferdig utbygd skal oppleves som helhetlig.

Les flere saker fra Estate Nyheter her!

Les også

Meglere merker kjøligere boligmarked i Oslo

Sett denne?

Kommentarer til denne saken