Gå til sidens hovedinnhold

Giske bruker 640 millioner på fiskefôr

Fiskematselskap henter friske penger.

Det delstatlige norske selskapet Cermaq har varslet en fortrinnsrettsemisjon som ledd i å finansiere et kjøp av fiskemel- og fiskeoljeprodusenten Copeinca.

Regjeringen vil foreslå for Stortinget at staten som eier skal stemme for emisjonen og i den tegne aksjer for sin andel.

- Cermaq vil kunne styrke sin strategiske posisjon og få en sikrere tilgang til råvarer og en mer integrert verdikjede, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

I forbindelse med kjøpet planlegger Cermaq en fortrinnsrettsemisjon på cirka 1,6 milliarder kroner. Statens andel i emisjonen vil i så fall utgjøre om lag 640 millioner kroner. Det er lagt opp til at Copeinca-aksjene kjøpes med delvis oppgjør i Cermaq-aksjer, og statens eierandel i Cermaq forventes derfor redusert fra dagens 43,5 prosent til mellom 40,0 og 40,5 prosent.

- Jeg ser på dette som en langsiktig investering og et steg videre i selskapets industrielle utvikling, sier Giske.

Regjeringen ønsker at staten som aksjeeier skal støtte opp om finansieringen og godta at statens eierandel går noe ned. Regjeringens tilslutning gis med forbehold om at Stortinget gir sitt samtykke, at emisjonsvilkårene er akseptable og markedsmessige og at det ikke fremkommer ny vesentlig informasjon fram mot ekstraordinær generalforsamling.

Cermaq er verdensledende innenfor produksjon av fiskefôr.

Reklame

Tilbud: Nå får du 15 GB til kun 299 kroner i måneden