Giske frykter turistene

Foto: Carina Charlotte Carlsen (NA24)

- Vi kommer til å være brutale for å få til planene.

08.09.12 20:09

Kun 15 prosent av overnattingsbedriftene i Norge mener at markedssituasjonen er god, og hver fjerde bedrift tror på forverring i markedet.

- Noen intelligente mennesker fant ut for 20 år siden at det var lurt å lage en felles valuta uten en sterk felles sentralbank, uten felles styring over de enkelte land og uten mulighet til å utjevne store forskjeller mellom ulike land i denne valutasonen. Det her ikke vært en ubetinget suksess for å si det sånn. Dette påvirker definitivt reiselivsmarkedet, sier nærings- og handlingsminister Trond Giske på en konferanse ved Handleshøyskolen BI.

Statsråden er bekymret for de lave turisttallene i Norge.

Usikkert satsingsområde
Reiseliv er et av 5 satsningsområder i næringslivspolitikken.

- Vi tror veldig på at et land med fem millioner innbyggere ikke kan bli best i alt, men vi kan bli best i noe. Og skal vi lyktes på det internasjonale, tøffe markedet, så må vi være i øverste klasse på de produktene og tjenestene vi leverer, sier Giske.

Reiseliv har ikke alle de parameterne som definerer en klynge, men det har fortsatt blitt tatt vare på om et av satsingsområdene.

- En av grunnene til det er at reiseliv betyr mye for sysselsettingen i regioner og i lokale samfunn som ellers ikke har så mange bein å stå på, sier Giske og legger til at det hele tiden er en utfordring å forsvare hvorfor reiseliv skal være en høysatsing i Norge.

Men reiseliv skaper store verdier for Norge. Næringen står for omtrent 3,3 prosent av Norges BNP, som er for eksempel to ganger så mye som primærnæringen.

- Utenlandske turister bruker omlag 31 milliarder kroner i Norge og i tillegg bruker norske turister 75 milliarder kroner, så det er altså en næring som har en omsetning på over 100 milliarder kroner, forteller Giske.

Næringen er en betydelig verdiskapning for Norge og det er en betydelig sysselsetningsfaktor.

Destinasjon Norge
Dette er grunnlaget for strategien som ble lagt ut rett etter påske, Destinasjon Norge. Der er det overordnende målet økt verdiskapning og sørge for høy produktivitet.

Regjeringen har delt inn i tre innsatsområder for å nå dette målet der første er organisering, andre er opplevelse og reisemålsutvikling og tredje er salg og markedsføring.

Foto: Paul Weaver

- Myndighetene bruker en milliard kroner i året på støtte til reiselivsnæringen. Fra staten bruker vi 250 millioner kroner hovedsakelig på markedsføring av Norge ut i verden og nasjonalt. Vi tror at mye av disse pengene brukes fryktelig dårlig, sier Giske.

- Når du har mellom 200 og 300 destinasjonsselskaper i Norge så skjer det jo ting. Det ene er at man får en situasjon hvor nesten hvert veikryss i Norge skal markedsføres. Nå er vi nødt til å spisse markedsføringen på en helt annen måte, legger han ting.

Mange av destinasjonsselskapene bruker over halvparten av sine ressurser på faste kostnader. Dette mener Giske er en trussel for utvikling av næringen.

- Vi kommer til å være brutale for å få til planene, påpeker Giske.

Harde tiltak
Og brutalt skal det bli.

- Vi kommer til å legge inn penger i statsbudsjettet i 2014 hvor vi stimulerer de selskapene som slår seg sammen, de som får resultater og de som faktisk brukes pengene best og jobbet tett sammen med fylkeskommuner for å få dette til, sier Giske.

De vil trenge hjelp fra reiseaktører for å vite hvor de skal få brukt disse pengene best mulig.

- Vi setter i gang et prosjekt nå som skal restrukturere destinasjons- og reisemålsselskaper. Tanken er å lage om lag seks landsregioner som skal bli morselskaper i et konsern og hvor de mindre destinasjonsselskapene blir organisert inn under dem i et hensiktsmessig antall. Vi legger dem en intensivordning for å få dette på plass for Stortinget.

Arbeidet er allerede i gang.

- Det kommer til å bli en krevende prosess, det kommer til å gjøre vondt, men det kommer til å blir veldig godt når det er på plass og man skal se at dette faktisk bidrar til styrke aktivitet og lønnsomhet i reiselivsnæringen, sier Giske med preg av nervøsitet i stemmen.

Han tror at med færre destinasjonsselskaper får man sterkere selskaper med konkurransedyktige og lønnsomme arbeidsplasser.

Å tenke innovativt og utvikle produkter hele veien er sentralt i Giskes foredrag på konferansen. Vi vet at dette er en vekstnæring.

- Det er helt sikkert at dette er en internasjonal vekstnæring. Kvaliteten på produktene, evnen til å samarbeide, evnen til å bygge helårsarbeidsplasser, evnen til å bygge kompetanse og evnen til å spille på lag mellom private aktører og offentlige aktører vil være avgjørende, sier Giske avslutningsvis.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.