Giske kan knuse Røkke-drøm

Foto: (Scanpix/Montasje)

Sist ble det bråk. Nå har Røkke kommet med nye krumspring.

10.12.10 15:32

Sist Kjell Inge Røkke foretok seg store endringer i Aker Solutions, der staten er indirekte eier ble det politisk ramaskrik.

Les: Alt om Røkke-saken

Nå har Røkke og hans våpendrager Øyvind Eriksen har lagt frem planen for det nye Aker Solutions. I lang tid har det vært klart at Røkke ønsker en oppsplitting av selskapet, for å synliggjøre verdier og selge ut deler av selskapet.

I tillegg mener han at dette vil bidra til å øke veksten i de forskjellige delene i selskapet.

Planen om å dele Aker Solutions, der staten indierekte er medeier, skal ha vært en av årsakene til at tidligere Aker Solutions-sjef Simon Liungh trakk seg fra selskapet. Han gikk i sommer.

Les mer: Forlater Røkke på dagen

Da hadde Aker Solutions strategiprosess bare vart i noen måneder.

Nå deler Røkke og Eriksen grovt sett det tidligere britiske entrepenør- og ingeniørselskapet Trafalgar House opp i en del. Selskapet ble i sin tid kjøpt av daværende Kværner-sjef Erik Tønseth. Nå skal britene igjen leve sitt eget liv.

Videre drives Aker Solutions videre som et oljeservice-selskap, men entrepenørvirksomheten i Norge skilles ut i det nye selskapet Aker Constructions, som skal noteres på Oslo Børs.

I Røkkes nye plan vil Aker Holding beholde eierskapet i Aker Solutions og Aker Contractors. Den britiske delen vil altså ikke bli en del av statens eierskap fremover.

Den nye oppdelingen av Aker Solutions åpner for at deler av selskapet blir solgt ut, eller innfisjonert i andre selskaper.

Men Røkkes planer kan allerede nå bli stanset.

Særskilt avtale
For i aksjonæravtalen som staten har inngått med Kjell Inge Røkke kommer det frem at partene i Aker Holding kan stanse planene.

Aksjeeiernes vetorett på generalforsamling er fastsatt slik:

«Nærstående transaksjoner krever vedtak av Selskapets generalforsamling i henhold til Lov om aksjeselskaper 13. juni 1997 nr 44 § 3-8.

I tillegg har styremedlemmer vetorett på vedtektsendringer og følgende:

«Nærstående transaksjoner mellom Aker Kværner og noen av aksjeeierne (eller deres respektive nærstående, herunder men ikke begrenset til Kjell Inge Røkke eller rettssubjekter som han kontrollerer) som krever vedtak av Aker Kværners generalforsamling»

«Pantsettelse av aksjer eller salg av aksjer i Aker Kværner som eies av Selskapet, eller Selskapets erverv eller tegning av ytterligere aksjer i Aker Kværner»

«Overtagelse eller overdragelse av gjeld, sikkerhet, kreditt, lån, garantier og lignende i forhold til Selskapet (bortsett fra ved Exit Finansiering).»

«Selskapets stemmegivning på generalforsamlingen i Aker Kværner i saker som krever 2/3 stemmeflertall (eller mer). Dersom styreleder, «Departementet styremedlem» og «SAAB/Investor styremedlem» ikke blir enige om å stemme for forslaget, er Partene enige om at Selskapet skal stemme mot det fremsatte forslaget på generalforsamlingen i Aker Kværner.»

Giske på gjerdet
Næringsminister Trond Giske ønsker ikke å gi noe klart synspunkt om han vil gi sin godkjenning til oppdelingen.

- Vi er informert om at Aker Solutions arbeider med å finne en struktur som synliggjør og videreutvikler verdier i selskapet. Vi er godt kjent med at styret i denne sammenhengen legger opp til å styrke selskapets kjerneaktiviteter gjennom å opprette tre separate selskaper. På vanlig måte vil dette forelegges generalforsamling, og vi vil som eier i Aker Holding, ta stilling til forslagene som legges frem der. Staten ønsker å bidra til en positiv utvikling for Aker Solutions, skriver Giske i en kommentar til NA24.

Betent konflikt
Staten ble eier i Aker Solutions i 2007 da Dag Terje Andersen var næringsminister.

Han brukte 4,8 milliarder skattepenger på Røkkes selskap, for å sikre at selskapet fortsatt ville beholdes på norske hender, og at hovedkontoret skulle ligge i Norge.

For denne summen sikret Andersen staten 30 prosent av Aker Holding, som igjen eier 40,1 prosent av Aker Kværner.

Røkke eier 67 prosent av Aker som er største eier av Aker Holding med 60 prosent, mens den svenske Wallenbergsfæren eier ti prosent.

Staten høstet saftig kritikk for kjøpet, blant annet for å ha kjøpt uten å ha benyttet seg av rådgivere og for å ha betalt overpris.

Så i fjor ble det klart at Røkkes Aker ASA solgte en rekke selskap og aksjer til Aker Solutions for rundt to milliarder kroner. Mange mente at prisingen Røkke fikk var altfor god og at staten satt igjen med svarteper grunnet en elendig aksjonæravtale i Aker Holding AS. Næringsminister Sylvia Brustad gikk hardt ut mot Aker ASAs og Røkkes håndtering. Også styrerepresentant Berit Kjøll i Aker Holding raste mot Røkke, og mente at staten var blitt lurt.

Etter flere uker i stillhet slo Røkke så tilbake på en pressekonferanse, der han blant annet apet etter dialekten til Brustad.

Da hadde Aker Solutions, etter enighet med staten, hyret inn UBS for å finne ut om prisen var OK. Deres konklusjon var nettopp det: Prisen som Aker Solutions betalte var fair. Det var imidlertid ikke konklusjonen til Pareto, som var hyret inn av Næringsdepartementet. De kom til at Aker Solutions hadde betalt opp til 600 millioner kroner for mye.

Regjeringen bøyde av når de fikk en generalforsamling i Aker Solutions der alle aksjonærene kan stemme for eller imot strategien bak kjøpene. Men kjøpene var allerede gjennomført, og kunne ikke uten videre reverseres da saten gjennom Aker Holding allerede hadde stilt seg bak oppkjøpene.

Etter kritikken foretok Røkke og Giske endringer i aksjonæravtalen, slik at lignende situasjoner ikke skulle oppstå igjen. Den nye avtalen skal presisere hva som regnes som nærstående selskaper og hva som skjer hvis det er aktuelt med nærstående transaksjoner.

Les mer: Giske får veto

- Må være bedre enn Brustad
Opposisjonen mener at Giske må tenke på alle aksjonærene.

- Staten er ikke eneeier, det er også andre aksjonærer involvert og det er viktig her at beslutnigen som fattes er til selskapets beste, sier Harald Nesvik, næringspolitisk talsmann i Frp, til NA24.

Han peker også på at Giske må hente inn egne rådgivere.

- Det er viktig her at statsråden i forkant, ikke underveis eller i etterkant, innhenter nok ekstern kompetanse som kan hjelpe til å fatte den riktige beslutningen for selskapets beste.

Nesvik kommer også med et annet stikk i forhold til de rødgrønnes forrige Røkke-transaksjon.

- Det hadde vært til det beste for alle parter om den sittende næringsministeren behandlet denne saken med Aker mer elegant enn det tidligere næringsminister Silvia Brustad, behandlet den forrige runden.

Aker Solutions faller med tre prosent til 95 kroner på Oslo Børs.

Her kan du følge aksjen på Oslo Børs

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.