Gå til sidens hovedinnhold

Gjelden vokser til nye høyder

Norges Bank ser flere tegn til at norske lånetakere er sårbare.

Norske husholdninger er blitt mer sårbare. Gjelden i forhold til inntektene har aldri vært høyere, flere velger avdragsfrie lån, og nesten alle husholdninger har valgt flytende rente på sine lån, skriver Norges Bank i sin rapport Finansiell stabilitet.

NA24 - din næringslivsavis

- Samlet sett vurderer vi utsiktene for finansiell stabilitet i Norge som tilfredsstillende, men sterk vekst i gjeld og utlån kan være en kime til finansiell utstabilitet, sier visesentralbanksjef Jarle Bergo under en pressekonferanse i Oslo.

Gjelden vil øke
Norges Bank skriver videre at mange nye låntakere har høy gjeld i forhold til boligens verdi, samtidig som renten er på vei opp.

Bergo sier videre at innføring av nye låneprodukter kan ha ført til en ytterligere økning i utlån til forbrukere.

Norges Bank understerker at husholdningenes økonomiske stilling samlet sett er god. Det er så langt ikke tegn til økte problemer med å betjene gjelden. Men med økte renter kan det endre seg:

- Vi tror at gjeldsveksten til husholdningen kommer til å være sterk i årene som kommer, gjeldsbelastningen vil øke ytterligere, og komme opp i et nivå på 250 prosent i 2010, sier fagdirektør Birger Vikøren.

Ifølge ham har ikke gjeldsbelastningen vært noe problem frem til nå, men med høyere renter i tiden som kommer kan det endre seg.

Bankene tjener godt
De norske bankenes resultater er fortsatt gode. Det skyldes blant annet uvanlig lave tap på utlån. Rentemarginene har avtatt som følge av sterk konkurranse, nye kapitaldekningsregler og lav kredittrisiko.

- Vårt utgangspunkt er at vi mener den finansielle stabiliteten er tilfredsstillene, husholdningene er solide og bedriftene er solide. men vi vet at tidene skifter. Vi har hatt en langvarig oppgangskonjunktur, og det ville være underlig om vi en gang i fremtiden ville få en situasjon som ikke var så god som den er nå, sier Bergo.

Gjeld og eiendomspriser
Forrige gang Norges Bank presenterte sine vurderinger om den finansielle stabiliteten påpekte de at husholdningenes gjeld vokste raskt, og at gjeld i forhold til inntekt aldri hadde vært høyere. Videre skrev de at den sterke veksten i gjeld og eiendomspriser kunne være en kime til senere ustabilitet i økonomien og økte tap og svakere resultater i bankene.

- Disse faktorene som kan gi negativ virkning på den finansielle stabiliteten, kan være en kime til senere ustabilitet i økonomien, og gi økte tap og svakheter i bankene, sier visesentralbanksjefen.

Mer robust enn tidligere
Nå er det flere forhold som kan true de gode utsiktene for veksten internasjonalt. I USA har mislighold av amerikanske boliglån økt. Boligprisene har falt. Så langt har nedgangen ikke gitt store negative ringvirkninger, men det er stor usikkerhet om utviklingen framover. Vikøren forteller at risikofaktorene de lister opp ikke nødvendigvis reflekterer at de er bekymret, men at de har en fokus på det.

- Både bankene og foretakene er mye bedre stilt nå, enn på slutten av 80-tallet. Banker og selskaper er mye mer robust nå enn de var da, sier han.

Reklame

Black Week hos Ekstralys: Gjør kupp på billykter, arbeidslys og xenonsett