*Nettavisen* Økonomi.

Gjemmetrikset som flår deg for 570 millioner

Foto: Konkurransetilsynet

Strømleverandørene gjemmer seg fra Konkurransetilsynets prisoversikt og tjener 570 millioner kroner året. Gjett hvem taperen er.

06.01.12 07:58

En brøkdel av landets totale strømpriskontrakter er å finne på Konkurransetilsynets kraftprisoversikt. Det taper norske strømkunder 570 millioner kroner på per år eller 660 kroner i snitt. Det viser tall fra NVE-rapport.

Skygg unna disse
Norske strømleverandører har bare plikt til å melde inn de avtalene som passer inn i definisjonen av de tre hovedtypene: markedskraft, standard variabel eller fastpris.

Ifølge Forbrukerombudet bør du som oftest skygge unna når strømleverandører tilbyr kontrakter av typen "pristak", "prisgaranti", "topp 10 garanti" og lignende. Ofte er dette ensbetydende med kontrakter som ikke ligger inne på tilsynets prisliste og er derfor dyrere.

Dette synet støtte av markedsssjef Jan Jansrud i Gudbrandsdal Energi.

- Det bør ikke være noen grunn til at enkelte kraftleverandører skal undra sine produkter fra offentligheten, men det ser vi gjøres i topp 10 garantier, maksprisgarantier, og variable tariffer hvor enkelte kraftleverandører har fjernet kravet om 14 dagers varslingsplikt før prisendringer trer i kraft, sier Jansrud til NA24.

Kun en brøkdel å finne på kraftprisoversikten
En analyse konsulentselskapet Pöyry Management Consulting har utført for Norges vassdrags- og energiverk (NVE) viser at totalt 111 kraftselskaper tilbyr 392 forskjellige typer strømkontrakter. Ifølge stromvalget.no eksisterer det over 400 strømavtaler i Norge.

På Konkurransetilsynets kraftprisoversikt figurerer kun 19 kraftleverandører med meldingspliktige produkt for spotkontrakter ifølge Jansrud i Gudbrandsdal Energi.

- For alle typer kontrakter er cirka 45 kraftleverandører som ligger inne. Det er imidlertid slik at mange av disse leverandørene tilbyr flere ikke registreringspliktige produkt på egne hjemmesider, sier Jansrud.

Strømkunder taper 660 kroner i snitt
Han mener det er et problem at så mange lager kontrakter bevisst for å unngå tilsynets oversikt.

- Sett i et forbrukerperspektiv er det uten tvil leit at så mange kraftleverandører skjuler prisene sine for kraftprisoversikten og dermed for offentligheten. Vi må få endringer som fører til at flere leverandører melder sine produkter inn på tilsynets prisliste. Det vil gjøre det lettere for kunder å orientere seg og de vil dermed kunne spare penger, sier Jansrud.

Ifølge rapporten til Pöyry Management Consulting taper norske strømkunder i snitt 660 kroner per år på å velge produkter som ikke er er å finne på tilsynets oversikt. Totalt ga dette en merutgift for strømkundene på omtrent 570 millioner kroner.

- At så mange betaler mer enn nødvendig for strømmen, viser at konkurransen ikke er optimal. NVE vil arbeide videre med forslag fra Pöyry og andre mulige tiltak som kan bidra til å gjøre strømmarkedet mer kundevennlig og oversiktlig, sier seksjonssjef Thor Erik Grammeltvedt i NVE.

Foreslår endringer
I rapporten foreslås blant annet følgende tiltak for å bedre konkurransen og å gjøre det enklere for kundene å orientere seg:

* Alle kraftkontrakter bør være tilgjengelig i en felles prisoversikt

* Standardisering av metoden for beregning av spotprisen

* Krav om at kraftleverandørene må oppgi ”effektiv pris”, tilsvarende hva som kreves av bankene

* Krav om at kraftleverandørene må oppgi mer detaljerte opplysninger om de ulike kontraktene

En av landets største kraftleverandører har sans for forslagene.

- Forslagene samsvarer i høy grad med det en kollega og jeg har planlagt å legge frem som forbedringsforslag overfor Konkurransetilsynet. Vi mener at dette kan bli en forbedring for kunden, og ved at oversikten fra konkurransetilsynet blir fullstendig. Listen i dag er svært ufullstendig, sier direktør HR og kommunikasjon i Fjordkraft Jeanne Katralen Tjomsland til NA24.

Uoversiktlig for strømkunder
Konkurransetilsynet innrømmer at dagens situasjonen gjør strømmarkedet uoversiktlig for norske strømkunder.

- Det vil alltid være produkter som faller utenfor vår oversikt. Vi kan ikke svare på leverandørenes vurderinger om de skal ha meldepliktige eller ikke-meldepliktige avtaler. Det som vi ser er konsekvensen er at strømkundene ikke får direkte sammenlignbare avtaler å forholde seg til når de vurderer om de skal bytte leverandør eller avtale. Dersom flere velger produkter fra kraftprisoversikten, vil dette kunne tvinge leverandørene som i dag ikke er på våre lister til å justere produktene slik at de blir meldepliktige, og justere prisen slik at de blir mer konkurransedyktige, sier seksjonleder i Konkurransetilsynet Vegard Aandal til NA24.

Informasjonssjef Andreas Kjeldsberg Pihl legger til:

- Meldeplikten for kraftprisoversikten slik at avtalene skal bygge på den til enhver tid gjeldende standard kraftleveringsavtale som er fremforhandlet av Energi Norge og Forbrukerombudet. I tillegg til standardavtalen er det ytterligere definert hvilke produkter som er meldepliktige. Kraftavtaler som faller utenfor disse definisjonene, er ikke meldepliktige og vil derfor ikke bli presentert på kraftprisoversikten. Så kan det diskuteres om flere typer kraftavtaler burde være meldepliktige. Dette vil ha konsekvenser for den tekniske løsningen og brukergrensesnittet på kraftprisoversikten, og det kan bli vanskeligere for forbrukerne å orientere seg. Allerede i dag er det vanskelig for mange å forstå forskjellen mellom spotpris og standard variabel pris. Å skulle sammenligne spotprisavtaler som veier prisene, ville komplisere kraftprisoversikten ytterligere, sier Pihl.

I en epost til NA24 onsdag sier Konkurransetilsynet seg uenig i Jansruds beregning av hvor mange leverandører og kontrakter som er å finne på tilsynets prisoversikt.

Ifølge tilsynet er 91 leverandører å finne på oversikten. Tilsynet understreker at ikke alle leverandørene leverer til alle kommuner og at noen avtaler som markedsføres som én avtale av kraftleverandører meldes inn flere ganger til kraftprisoversikten.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.