*Nettavisen* Økonomi.

Glem rentesjokket

Foto: (Scanpix/Montasje)

Tror på færre rentehopp enn ventet.

19.01.10 13:21

Økonomene tviler på at renten vil bli satt opp så mye som Norges Bank planlegger. Det er konklusjonen i de nyeste makroøkonomiske spådommene fra både DnB Nor Markets og Nordea Markets.

- Det økonomiske oppsvinget de neste par årene blir svært moderat, konkluderer økonomene i Nordea i den makroøkonomiske rapporten «Økonomisk Oversikt 1-2010».

- Vil ta lang tid
Nordea mener at både i Norge og hos våre viktigste handelspartnere ligger det an til redusert økonomisk vekst i andre del av inneværende år og neste år, sammenlignet med i de nærmeste par kvartaler.

- Det er grunn til å puste lettet ut over at finansmarkedene fungerer mer og mer normalt, og at det igjen er økonomisk vekst i de fleste land. Men det vil ta mange år før de hardest rammede landene igjen får arbeidsledigheten ned på normale nivåer, skriver sjeføkonom Steinar Juel i Nordea Markets.

Lavere enn Norges Bank
- Den økonomiske utviklingen i Norge de siste 6-9 måneder ble klart bedre enn det Norges Bank og regjeringen la til grunn da renten ble kuttet aggressivt og de rekordsterke finanspolitiske stimulansene ble vedtatt. Norges Bank har derfor begynt å heve renten tidligere enn de så for seg i fjor vinter, skriver Nordea Markets.

Fremover venter de at renten i år vil heves to ganger med 0,25 prosentpoeng i første halvår i år, og en gang i annet halvår. Ved slutten av året vil styringsrenten da være 2,5 prosent, 0,25 prosentpoeng lavere enn Norges Banks prognose.

I 2011 anslår Nordea tre renteøkninger, hver på 25 basispunkter, slik at styringsrenten i slutten av 2011 vil ligge på 3,25 prosent.

- Vi anslår færre renteøkninger i 2011 enn Norge Banks fordi vi venter at strammere finanspolitikk og lavere oljeinvesteringer vil bidra til lavere økonomisk vekst.

Samlet venter Nordea en vekst i fastlands-Norges BNP i år på 2,5 prosent, opp fra minus 1 prosent i fjor.

Regjeringen
- Færre renteøkninger gjør at renteforskjellen mellom Norge og utlandet vil reduseres i 2011 og bidrar til at kronen svekkes fra nåværende sterke nivå. Hvis finanspolitikken i Norge neste år ikke strammes inn som forutsatt, må vi regne med sterkere renteoppgang, skriver Nordea, og legger til at det i sin tur vil føre til sterkere krone og svekkelse av norske bedrifters konkurranseevne.

- Regjeringen står i en valgsituasjon. Legger regjeringen opp til et ekspansivt statsbudsjett også for 2011, må den regne med flere renteøkninger og en sterkere krone, noe som vil være negativt for norske bedrifters konkurranseevne, skriver sjeføkonom Steinar Juel i Norde Markets.

To rentehopp i år
I DnB Nor Markets venter de to kvartinger i økt styringsrente i løpet av året, til 2,25 prosent. De mener vedvarende lave renter ute vil begrense rommet for renteoppgang i Norge, dersom ikke kronekursen skal styrkes for mye.

- Et betydelig overskudd på driftsbalansen justert for overføringer til oljefondet, tyder på et underliggende press for sterkere krone. En for stor rentedifferanse sammen med økt risikovilje kan derfor fort lede til en markert kronestyrking. Det vil bidra til lavere inflasjon og svekkede muligheter for konkurranseutsatte næringer, skriver senioranalytiker Kyrre Aamdal i DnB Nor Markets, og legger til at Norges Bank på ny har fått en vanskelig avveiing i fanget: Dempe veksten i innenlandsk etterspørsel eller bidra til at aktiviteten i industrien holdes oppe.

- Avveiingen må gjøres i forhold til hvor lenge inflasjonen kan avvike fra målsettingen. Vi venter at Norges Bank etter hvert vil oppfatte rommet for videre renteoppgang som lite, og at styringsrenten etter marsmøtet blir liggende i ro til over sommeren, konkluderer Aamdal.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.