De nyeste pristallene fra boliggiganten viser at en gjennomsnittlig Obos-bolig i Oslo-området ved utgangen av februar lå på 62.753 kroner per kvadratmeter. For landet sett under ett var kvadratmeterprisen 54 557 kroner.

Det er altså en oppgang på 1,8 prosent fra januar og en økning på 7,2 prosent de seneste tolv månedene. Obos-prisene i Oslo er nå 5,2 prosent høyere enn de var ved utgangen av 2018.

– Prisoppgangen er fortsatt sterk og godt over snittet for januar og februar de siste årene. Vi tror den positive prisutviklingen vil fortsette gjennom året, men med store variasjoner, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos (innfelt i bildet) i meldingen.

Befolkningsvekst

Obos-sjefen peker på at det forventes fortsatt befolkningsvekst i Oslo og kommunene rundt de kommende årene. Kombinert med fortsatt lave renter, en lav arbeidsledighet og reallønnsvekst, tilsier det økt kjøpekraft og en god etterspørsel etter boliger.

Obos ser også en positiv utvikling s i nyboligmarkedet. Så langt i år har vi solgt 359 nye boliger, en tredobling sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

- Kundene er optimistiske med tanke på fremtiden og tør derfor å investere i ny bolig med levering frem i tid. Selv om enkeltprosjekter som Middelthunet på Majorstuen i Oslo drar sterkt, er det underliggende godt salg i hele virksomheten, sier Siraj.

Ser vi på februarstatistikken de seneste årene, viser Obos-prisene følgende vekst (se tabell):

År Vekst
Februar 2014 -1,1 prosent
Februar 2015 2,5 prosent
Februar 2016 4,3 prosent
Februar 2017 0,1 prosent
Februar 2018 2,6 prosent

Kilde: Obos

Som vi ser av tabellen, har februarveksten variert mye, med det sterke boligåret 2016 på topp. I februar 2014 falt derimot prisene med 1,1 prosent.

I januar steg Obos-prisene med sterke 3,3 prosent. En gjennomsnittlig kvadratmeterpris for Obos-tilknyttede boliger i Oslo-området var ved utgangen av årets første måned på 61 615 kroner. Det var 8 prosent høyere enn i januar 2018.