NETTAVISEN MENER: Norske politikere tjener tilstrekkelig.

Det er ikke noe å si på at statsmininsteren tjener 1,6 millioner kroner, men det er viktig at ikke politikerne lønnsmessig blir en egen elite.

Bakgrunn: Her er Ernas nye lønn

Et demokrati som det norske hviler på at det ikke blir så stor forskjell på våre folkevalgte og folk flest.

Samtidig må lønnsnivået være høyt nok til å trekke til seg kvalifiserte mennesker og et tverrsnitt av befolkningen.

Dette er en vanskelig balansegang så lenge lønnssystemet er frikoblet fra hva representantene tjente tidligere i sitt sivile liv - og frikoblet fra det de kan forvente ute i samfunnet.

Er lønnen for lav, kan det hindre rekruttering. Og er den for høy, kan det hindre rotasjon, fordi folk vil holde seg fast i taburettene.

Nå er lønningene justert med 2,4 prosent, eller på linje med oppgjøret i frontfagene.

Stortinget og regjeringen får altså samme lønnsutvikling som folk flest.

Med de ny satsene nærmer statsmininster Erna Solberg seg 1,6 millioner kroner. Det er en lav lønn vurdert i forhold til ansvar og arbeidspress, og ikke minst i forhold til lederlønninger ellers i samfunnet.

Solberg tjener omtrent som lederen i en middels norsk bedrift - og vesentlig mindre en topplederne i store norske selskaper, også de statsdominerte.

Statsrådene får nær 1,3 millioner kroner. Det er heller ikke overbetalt i forhold til arbeidspress og ansvar, men for all del - det er en god lønn for de aller fleste, og åpenbart tilstrekkelig til at det er hard kamp om å bli statsråd.

De store pengene går til Stortinget, der de 169 representantene sakte, men sikkert, klatrer oppover mot millionlønninger.

Mange av dem opplever at det er vanskelig å oppnå samme lønn utenfor politikken, og det er et faresignal.

Norge har laget et sinnrikt lønnsystem for Stortinget, regjeringen og Høyesterett - der lønningene automatisk justeres i forhold til hverandre. Hensikten er å slippe årlige diskusjoner om lønnsfastsettelser og måtehold.

I bildet teller også gode pensjonsordninger og andre økonomiske goder.

Samlet sett er det ikke noe overdådig over norske politikerlønninger, men de går heller ikke på luselønn. Og interessen for å bli nominert til Stortinget eller kallet til Kongens bord tyder på at lønnsnivået i hvert fall ikke er avskrekkende.

Nettavisen mener at norske politikere tjener omtrent det de bør, med et lite unntak for statsministeren, som ligger lavt. At lønningene justeres som resten av samfunnet er både rett og rimelig.