I kvartalsrapporten fra skipsreder Jonh Fredriksens bulkrederi Golden Ocean går det frem at de ansatte i rederiet nå får ta direkte del i den opportunistiske delen av virksomheten.

Styret har valgt å etablere et datterselskap, Golden Ocean Trading Ltd som vil ha ansvaret inn og utbefraktning av tonnasje som ikke inngår i rederiets kjerneflåte. Ledelsen i Golden Ocean har gått inn med kapital og tatt en eierandel på 12,5 prosent i datterselskapet som ble opprettet ved utgangen av andre kvartal.

Datterselskapet som blir å sammenligne med virksomhet i Belships deleide datterselskap Elkem Chartering, skal skape inntjening gjennom å leie inn skip billig og leie dem ut igjen på høyere rater. For sitt første operative kvartal viser Golden Ocean Trading et overskudd på 3,9 millioner dollar etter å ha blitt belastet for 80 prosent av konsernets administrative kostnader.

Styret i Golden Ocean Group begrunner opprettelsen av Golden Ocean Trading med et ønske om å gi insentiver og sikre langsiktig motivasjon for ledelsen i rederiet.