Klimagassutslippene i Norge gikk betydelig ned i 2017, og en betydelig årsak til denne reduksjonen var at norske dieselbiler i stor grad kjører rundt på biodrivstoff på tanken. Dette drivstoffet er i stor grad laget av palmeolje.

Les også: SSB: Utslippene av klimagasser falt markant i 2017

Drivstoff fra palmeolje har vært svært omstridt fordi den totale klimabelastningen kan være større enn ved bruk av fosilt drivstoff, mye på grunn av press på regnskogen. Mye av norsk biodrivstoff har derfor vært laget på såkalt sertifisert palmeolje, som ikke skal true regnskogen.

Men ifølge NRK har nå Greenpeace konkludert med at også såkalt bærekraftsertifisert palmeolje likevel ødelegger regnskogen i Indonesia.

Les også: Vi har historisk høye bensinpriser - her er 7 grafer som forklarer hva som skjer

Miljøorganisasjonen har gått 25 bærekraftsertifiserte proudsenter i sømmene, og funnet ut at de hugger regnskog, drenerer myrer, tar land fra urfolk og utnytter arbeidere.

– Hovedpoenget er at det ikke er kontroll på skogsektoren i disse landene, og da er det ikke overraskende at det går galt, sier Truls Gulowsen i Greenpeace til NRK.

Les også: EU faser ut palmeolje som drivstoff