*Nettavisen* Økonomi.

Grønn rapport får miljøstryk

Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Miljøvernorganisasjonene er kritiske til rapporten fra Grønn skattekommisjon.

09.12.15 12:42

Onsdag overleverte utvalgsleder Lars-Erik Borge rapporten fra Grønn skattekommisjon til finansminister Siv Jensen (Frp). Rapporten skal danne grunnlaget for det framtidige budsjettarbeidet til regjeringen og samarbeidspartiene.

Utvalget foreslår endringer på mellom 25 og 30 milliarder kroner i avgiftspolitikken. Avgifter på bil bør økes med 12-17 milliarder kroner, konkluderes det i rapporten.

Les også: Vil ha dyrere elbil og rødt kjøtt
Her finner du rapporten

Miljøslakt
Rapporten har fått til dels lunken mottakelse blant berørte interesseorganisasjoner. Miljøbevegelsen er lite imponert.

I denne saken har vi samlet diverse reaksjoner.

- Dokumentet virker skreddersydd for en finansminister fra Frp. Det virker vagt og omtrentlig, og det er ingenting her som klarer å ta oss over i nullutslippssamfunnet, sier fagsjef i Bellona, Hallstein Havåg, til Nettaivsen.

- I likhet med Erna Solberg er dette utvalget mer opptatt av ku-promp enn av de store miljø- og klimaproblemene i Norge, sier Havåg.

Han mener at å stimulere til innovasjon og ny miljøteknologi i utslippstunge sektorer er det viktigste fokuset i miljø- og klimapolitikken. Men dette speiles overhodet ikke i anbefalingene.

- Disse forslagene vil også rasere den virkningsfulle, norske politikken for nullutslippsbiler. Utvalget gjør heller ingen betraktninger om hvilket avgiftsnivå som må til for å nå målene i transportsektoren, sier Havåg.

Han merker seg også at utvalget går imot skattefradragsordningen for Enøk, som regjeringen allerede har vedtatt.

- Å aktivt motarbeide tiltak som fremmer nye teknologiløsninger i private hus, er å gå baklengs inn i fremtiden.

- Kast og begynn på nytt, er det tydelige rådet fra Bellona-fagsjefen.

Fakta

Fakta om anbefalingene til Grønn skattekommisjon

Zero: - Bør legges i skuffen
Grønn skattekommisjon misforsto oppgaven og viser en manglende forståelse for behovet for et grønt skifte i transportsektoren, mener miljøstiftelsen Zero.

– Kommisjonens forslag bør legges i skuffen. Målet med avgiftene på bil må være å framskynde overgangen til helt utslippsfrie kjøretøy. Utvalgets forslag om lavere veibruksavgift på drivstoff vil føre til det stikk motsatte. Til overmål foreslår de å fjerne alle elbilfordelene. I sum vil dette kvele veksten i salget av utslippsfrie biler, sier leder Marius Holm.

– Meningen med grønne skatter er å omstille oss til nullutslippssamfunnet, ikke å videreføre fossilsamfunnet med lavest mulig avgiftsnivå, tilføyer han.

Holm mener utvalget burde ha slått fast at det alltid skal lønne seg å velge fornybare og utslippsfrie løsninger.

– Utvalget har langt på vei gjort det motsatte ved å foreslå reversere så å si samtlige miljøgrep på transport som er tatt i denne perioden, sier han og viser til fordeler for nullutslippsbiler, avgiftsreduksjon for fornybare drivstoff og forsterkning av CO2-komponenten i engangsavgiften.

Norsk elbilforening: - Grå skattekommisjon
- Den såkalte grønne skattekommisjonen foreslår å fjerne elbilfordelene og snu utviklingen mot høyere avgifter for biler med høye CO2-utslipp. Dette er omvendt klimapolitikk, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Hun påpeker at norsk elbilpolitikk har fått mye oppmerksomhet under klimaforhandlingene i Paris.

- Norge er et foregangsland i elbilpolitikken internasjonalt. Vi viser for resten av verden at null utslipp i veitrafikken faktisk er mulig innen få år. Vi ville aldri hatt en elbilsuksess i Norge med forslaget fra Grønn skattekommisjon, sier Bu.

Ifølge Bu er elbilpolitikken et av få klimatiltak som faktisk fungerer i Norge. I tillegg reduseres eksosutslipp og støy fra veitrafikken.

- At elbilpolitikken faktisk fungerer, er ikke et argument for å avvikle den. Om få år vil teknologiutviklingen gjøre at elbil kan konkurrere ut eksosbiler uten offentlige fordeler. Fjernes fordelene for tidlig, vil innsatsen så langt i verste fall være forgjeves, sier hun.

Christina Bu mener vi ikke får til skiftet til nullutslippsbiler uten videre starthjelp.

- Transportøkonomisk institutt har tidligere konkludert med at engangsavgiften og skattefritak for nullutslippsbiler er politikken som fungerer best, sier Bu.

Politikerne har lagt stadig større vekt på CO2-utslipp i engangsavgiften. Skattekommisjonen foreslår å reversere denne utviklingen.

- Vi tror ikke at politikerne vil følge dette forslaget. Det ser kanskje fint ut i teorien, men vil ikke fungere i praksis, sier Bu.

SV: - Fjerner ikke utslippene
– Rapporten gjør det dyrere for folk flest å forurense, men samtidig vanskeligere å ta miljøvennlige valg. Folk kommer til å sitte fast i forurensende atferd, men samtidig betale mer, sier partisekretær Kari Elisabeth Kaski, som tidligere var nestleder i miljøstiftelsen Zero.

– Dette er en tapt mulighet. I stedet for en rapport som viser veien til nullutslippssamfunnet, får vi en lærebok i samfunnsøkonomi. Det gir lite teknologiutvikling, stimulerer ikke til ny industri og gjør det vanskeligere for folk flest å være miljøvennlige, sier hun.

Ifølge Kaski vil rapportens anbefalinger forsinke framveksten av elbiler.

– Samfunnsøkonomene har satt feil mål: Vi skal ikke betale for skadene fra utslipp, vi skal fjerne utslippene, sier SV-toppen.

Norges Bondelag: - Skivebom
- Utvalgets forslag vil bidra til mindre norsk matproduksjon og økte klimagassutslipp, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Utvalget foreslår flere avgifter for landbruket og forbruker, samt redusert støtte til produksjon av norsk kjøtt. De anslår at konsekvensene av egne forslag er vil være 10-12 prosent redusert sysselsetting i landbruket.

- Hvis utvalgets mål har vært å kreve inn mer penger til statskassa kan det hende de treffer. Hvis målet er reduserte klimagassutslipp og fortsatt miljøvennlig matproduksjon i Norge er dette total skivebom, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Utvalget foreslår blant annet å redusere tilskudd til produksjon av rødt kjøtt i Norge. Det er et klimatiltak i seg selv å la beitedyra spise det som i utgangspunktet er uspiselig for mennesker, nemlig gress, påpker Bartnes. Han viser også til at 20 prosent av storfekjøttet som spises i Norge er importert.

- Norsk storfekjøtt er i snitt dobbelt så klimavennlig som storfekjøttet vi importerte i fjor. Avgiftsutvalgets forslag om å redusere produksjonsstøtten til storfekjøtt vil derfor i praksis føre til mer importkjøtt og økte klimagassutslipp totalt sett, sier Bartnes.

Han viser til at jordbrukssektoren så langt har bidratt i klimadugnaden og er blant de få sektorene som har redusert egne klimagassutslipp.

- Landbruket er i gang med en klimasatsing men husdyr vil alltid bidra til utslipp. Siden 1990 har landbruket redusert sine klimagassutslipp med 15 prosent. Vi vil fortsette klimajobben, men dette må skje gjennom målrettede tiltak, ikke grep som slår beina under norsk matproduksjon.

NHO: - Trenger gulrot og pisk
Grønn skattekommisjon vil gjøre det dyrere å frakte gods på veiene. Det er greit for transportbedriftene, så lenge de får hjelp til å omstille seg, mener NHO.

– Det er nødvendig både med gulrot og pisk, men gulroten må komme først i form av en fondsløsning, slik at transportsektoren får mulighet til å tilpasse seg strengere miljøkrav, sier næringspolitisk direktør Erling Sæther i NHO Logistikk og Transport.

Økte CO2-avgifter er greit såframt det etableres en ordning som ligner på NOx- fondet, mener Sæther. I stedet for å betale økt avgift til staten, kan bedriftene heller betale direkte til fondet, mot at klimareduserende tiltak settes i gang.

– Vi kaller det CO2-fondet for næringstransporter. Tungtransporten slipper ut nærmere 4 millioner tonn CO2 i Norge. Alternative energiformer er biodiesel, gassbiler, elbiler og hydrogenbiler. Dette koster mer, men er framtidens løsninger, sier Sæther.

NHO Logistikk og transport støtter også om satellittbasert veiprising for tyngre kjøretøy, men mener det må erstatte dagens bompengesystem.

NAF: - Virker fornuftig
NAF-direktør Stig Skjøstad sier til Aftenposten at han hans foreløpige konklusjon er at rapporten virker fornuftig.

- Avgifter flyttes fra bilenes vekt og motorrom til det som kommer ut av eksosrøret. Umiddelbart gir det et mer presist avgiftssystem å fokusere på bruksavgifter, sier han til avisen.

- Men det er viktig at ikke folks mobilitet rammes. Mobiliteten må bli bedre, spesielt i byområdene. Norske barnefamilier er de som har minst fleksibilitet i hverdagen. De kan rammes hardere av de nye avgiftene enn andre, spesielt i byområdene, fortsetter han.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.