*Nettavisen* Økonomi.

Grønn rapport: Vil ha dyrere elbil og rødt kjøtt

Finansminister Siv Jensen og Lars-Erik Borge fra NTNU under Grønn skattekommisjons overrekkelse av sin rapport i Oslo onsdag formiddag. Foto: Audun Braastad (NTB scanpix)

Det blir dyrere å kjøre bil og produsere rødt kjøtt dersom rådene fra Grønn skattekommisjon tas til følge.

09.12.15 12:43

– Flere miljøavgifter bør justeres og enkelte nye innføres. Økte inntekter fra miljøavgifter bør brukes til generelle reduksjoner i skattesatsene for personer og selskaper, sier utvalgsleder Lars-Erik Borge.

Onsdag overleverte han rapporten fra Grønn skattekommisjon til finansminister Siv Jensen (Frp). Rapporten skal danne grunnlaget for det framtidige budsjettarbeidet til regjeringen og samarbeidspartiene.

Utvalget foreslår endringer på mellom 25 og 30 milliarder kroner i avgiftspolitikken. Avgifter på bil bør økes med 12-17 milliarder kroner, konkluderes det i rapporten.

Les også: Blandet mottakelse for Grønn rapport

Utvalget foreslår at det bør innføres miljø- og køprising i storbyene. Det går også inn for at avgiftsfordelene ved kjøp av elbil fjernes. Et annet forslag er å fjerne taxfree-ordningen.

Utvalget foreslår å bruke inntektene på å senke inntekts- og selskapsskatten.

Her kan du lese rapporten fra Grønn skattekommisjon.

Sur nedbør

Den grønne rapporten kan gi sur nedbør på borgerlig side, der partier som Venstre og Frp står et godt stykke fra hverandre i synet på miljøavgifter.

– Jeg kan gjette at det blir en del motforestillinger, sa Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten til NRK onsdag morgen.

Han sier regjeringen er forpliktet til å følge opp rapporten, uten at dette innebærer at man «i ett og alt» skal følge opp kommisjonens forslag. Rapporten tar blant annet til orde for redusert produksjonsstøtte for rødt kjøtt samt køprising, ulykkesavgift og påslag på drivstoff for bilistene.

– Det må bli dyrere å bruke biler som fører til utslipp, og vice versa, sier Venstres finanspolitiske talsperson Terje Breivik.

Finansminister Siv Jensen (Frp) var forsiktig i sine innledende uttalelser onsdag.

– Jeg takker utvalget for en grundig rapport med enstemmige anbefalinger, sa hun.

Fakta

Fakta om anbefalingene til Grønn skattekommisjon

CO2-avgift

Flere enn 80 konkrete anbefalinger inngår i rapporten. Blant dem er forslaget om en ny, generell CO2-avgift på 420 kroner per tonn i ikke-kvotepliktig sektor.

– Sektorer som i dag står overfor lavere eller ingen avgift vil dermed måtte betale like mye for sine klimagassutslipp som dem som bidrar til utslipp fra veitrafikken, anfører utvalget.

– Prinsippet om at forurenser skal betale må stå helt sentralt når miljøutfordringer adresseres, sier Borge, som til daglig er professor i samfunnsøkonomi ved NTNU.

Utvalget tar til orde for en større omlegging av kjøretøy- og drivstoffavgiftene. For personbiler vil dette innebære en tredelt avgift bestående av ulykkesavgift som legges på ansvarsforsikringen, miljø- og køprising i storbyene og en ny (og lavere) veibruksavgift på drivstoff. Tyngre kjøretøy får satellittbasert veiprising etter modell fra andre europeiske land.

– Omleggingen vil øke kostnadene ved bruk av bil, særlig i storbyene i perioder med mye trafikk, fastslår kommisjonens leder.

Naturavgift

Kommisjonen peker også på at Norge har et klart ansvar for å ta vare på det biologiske mangfoldet. For å sikre at så skjer, vil utvalget ha innført en avgift på naturinngrep som reduserer biologisk mangfold og tilgang på rekreasjonsområder.

CO2-avgift på inngrep i myr og større arealendringer er første steg. I tillegg skal subsidier og skatteutgifter med negativ miljøvirkning fjernes eller reduseres.

Den borgerlige budsjettavtalen slår fast at de fire partiene skal sette sammen en arbeidsgruppe som med utgangspunkt i rapporten får sette premisser for framtidige budsjettvedtak. Rapporten skal nå ut på høring med svarfrist 9. mars. (©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.