- 2019 blir et gullår for norsk økonomi, 2020 blir også bra. Bildet av norsk økonomi er i utgangspunktet veldig bra. Et hovedpoeng for oss er at om det ser litt svakere ut i Europa, betyr det lite for oss. Det blir først alvorlig med en mye svakere råvarepriser, og det ser vi lite til, sa sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets på et pressetreff mandag. Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets utdyper optimismen om et gullår slik overfor Nettavisen Økonomi.

Tre årsaker

- Det går godt i norsk økonomi, og det kommer til gå godt i norsk økonomi både i 2019 og 2020. Vi har sagt at 2019 fort kan bli et gullår. Grunnen til det, er tredelt. Det ene er at det nå er oljeindustrien igjen på vei opp, så det blir kraftig vekst i oljeinvesteringene. Selv med en oljepris på 60 dollar per fatet, er det en god vekst i oljebransjen, sier Olsen, og fortsetter:

- Den andre årsaken er at fallet vi har hatt i boligbyggingen som har bidratt til å holde økonomien nede, ser ut til å være over. Det tredje momentet er at veksten i strømprisene ikke kommer til å fortsetteså høye som den har vært, snarere det motsatte. Strømprisene kommer til å trekke ned. Sammen med høyere lønnsvekst gir det en økt kjøpekraft for norske husholdninger. Med god vekst og flere i arbeid, gir dette i sum utsikter til et veldig godt år for norsk økonomi.

Oljeprisen avgjør

- Hva er det som kan true denne festen, er det den svake veksten i Europa?

- Man kan jo bli bekymret for den uroen som er i markedene og den pessimismen som kommer til uttrykk der. Vår vurdering er imidlertid at det må ordentlig dårlig med internasjonal økonomi for at vår økonomi skal bli særskilt rammet. Oljeprisen betyr nok mer for norsk økonomi enn noen tideler ned på den økonomiske veksten i Europa.

- Og Norges Bank vil sette ned styringsrenten hvis det mot formodentlig skulle gå dårlig?

- Hvis det skulle gå ordentlig, ordentlig dårlig, har Norges Bank rom for å sette ned renten, men det er langt fra det synet vi har nå. Det går såpass bra i norsk økonomi nå, at det gir grunnlag for Norges Bank å sette opp renten i et moderat tempo. Bakbildet er at det går godt, og sentralbanken øker renten fordi det går bra i norsk økonomi, og det betyr også at langt de fleste vil tåle denne renteøkningen godt.

Mer å rutte med

Går det som Nordeas økonomer tror, kan norske husholdninger vente en bedring i kjøpekraften i år på 1 prosent. Vi må tilbake til 2013 for å finne en såkalt reallønnsvekst, altså lønnsvekst korrigert for prisstigningen, på nærmere 2 prosent. For 2018 ligger det an til en nedgang i kjøpekraften på 0,7 prosent.

- Vi regner med en vekst i kjøpekraften i år på minst 1 prosent og neste år opp mot 2 prosent, sier Olsen.

- Så da blir det høyere privat forbruk?

- Ja.

Fest i Polen

En side ved den gode veksten i økonomien, er at Nordea venter at 40 000 flere vil komme i jobb. Det begynner å bli mangel påkvalifisert arbeidskraft i flere bransjer.

Noe av den økte sysselsettingen er løst ved at flere ledige har kommet ut i jobb, og kanskje kan man ifølge Nordea få eldre arbeidstakere til å stå lenger i jobb og ta studenter ut fra skolene. Men noen økt arbeidsinnvandring fra eksempelvis Øst-Europa som det var for noen år siden, er det ikke utsikter til.

- Det er helt andre tider nå i Polen enn det var tidligere og også i de baltiske landene. Polen har for tiden en skyhøy lønnsvekst, så vi får ikke tilgang til den arbeidskraften som vi hadde, sa Bruce på pressetreffet mandag.

9 kroner normalt?

Et område som er vanskelig å spå noe om, er valutakursene. Økonomene tror kronen vil styrke seg mot euroen, men vi skal ikke tilbake til nivåer ned på begynnelsen av 8-tallet, som er et historisk gjennomsnitt på 2000-tallet.

- Det kan godt hende at 9 kroner er det nye nivået for 8 kroner, sier Olsen.

Nordea spår at vi ved utgang av 2020 må ut med 9,20 kroner for en euro, mot 9,70 kroner i dag. Sjefanalytiker Bruce erkjenner at valutakurser er det vanskeligste området å gi prognoser for.