*Nettavisen* Økonomi.

Hadde feil forfedre - fikk ikke kjøpe trær

Foto: NTB Scanpix

Christen Sveeas stakk av med full seier.

Investor Christen Sveaas er største aksjonær i et selskap som heter Stangeskovene, som eier mye skog ved Glomma.

Investoren eier nå 1.133 aksjer, tilsvarende 27,98 prosent av aksjene i selskapet. Stangeskovene har hatt en gylden regel siden oppstart i 1899 om at familien skulle ha kontroll i selskapet.

Siden Sveaas ikke er i slekt med noen av de andre eierne i selskapet har det oppstått stor diskusjon.

De gått helt til Høyesterett for å finne en løsning på diskusjonene.

Ikke god nok grunn
Sveaas ønsket å kjøpe to aksjer til i selskapet, slik at hans eierskap ville blitt 28,02 prosent av aksjene.

Stangeskovene mener at Sveaas ved kjøp av flere aksjer i selskapet vanner ut familiens kontroll. Styret nektet Sveaas å kjøpe de to ekstra aksjene han ønsket å kjøpe. Begrunnelsen var at ved oppkjøp av flere aksjer kunne han få en kontrollerende og dominerende stilling i selskapet.

Sveaas gikk derfor til rettssak mot selskapet. Det ble tap i tingretten for Sveaas, men han anket til lagmannsretten hvor han vant. Saken ble så behandlet i Høyesterett, hvor anken ble forkastet.

Høyesterett begrunner konklusjonen med at det ikke er saklig grunn til å nekte Sveaas å kjøpe aksjer i selskapet med den begrunnelse at det vil kunne gi han et bestemmende mindretall i selskapet.

Derfor vant Sveaas saken og Stangeskovene må betale saksomkostninger på 1.148.029 kroner.

- Det er jo et gledelig resultat! Sveaas har blitt forskjellsbehandlet i forhold til familieaksjonærene i selskapet. Høyesterett har fastslått at selskapet er klart usaklig. Underkjent nektelsen om å kjøpe flere aksjer, sier Anders Ryssdal fra Wiersholm, Sveaas sin advokat i saken, til Nettavisen NA24.

Stangeskovene er ikke så fornøyde med resultatet, men forholder seg til dommen.

- Høyesterett har sagt sitt. Vi hadde selvfølgelig håpet på et annet resultat, men tar dommen til etterretning, sier Gudmund Knudsen, Stangeskovenes advokat i saken, til Nettavisen NA24.

Klikk på bildet for å forstørre.

Forskjellsbehandling
Ryssdal mener det er godt at det blir gjort noe med forskjellsbehandlingen som har skjedd innad i selskapet. Med det mener han at Sveaas ikke fikk kjøpe flere aksjer siden han ikke var i slekt med resten av eierne, mens de fikk kjøpe aksjer.

- Saken handler om uheldig praksis og det er viktig at Høyesterett satt foten ned for forskjellsbehandlingen, sier Ryssdal.

Han synes også at saken er viktig for fremtidige tilfeller av samme type.

- Denne dommen vil få betydning for de som ønsker å kjøpe aksjer i dette selskapet. Man kan ikke nekte slike eierverv slik som styret i Stangeskovene har gjort her. Generelt er dommen også prinsipielt veldig interessant. Det er over 200 slike aksjeselskaper i Norge og denne saken trekker fram rammene for når eierne kan kjøpe aksjer, sier Ryssdal.

Om Sveaas vil kjøpe de aksjene han har kjempet for er usikkert, men Ryssdal utelukker ikke at Sveaas kjøper.

- Han har alltid hatt interesse for aksjer i dette selskapet og det er ikke noe som tyder på at han ikke fortsetter med det.

Ikke med i familien
I 1899 fikk skogeier Niels Anker Stang andelene i selskapet. Den gang var det slik at familien skulle ha kontroll og at det skulle være norske eiere.

På 1940-tallet ble familien så stor og aksjene vanskelige å omsette med de reglene, noe som førte til at reglene ble endret.

Kort tid etter begynte derfor familien til Sveaas å kjøpe aksjer i selskapet. Sveaas kjøpte sin første aksje i Stangeskovene først i 1980.

I en aksjonæroversikt datert 12. mai 2011 er familieandelen av aksjekapitalen oppgitt til 67,31 prosent, mens andelen utenfor familien er 32,69 prosent.

Styret foreslo derfor at de skulle kunne kjøpe opp aksjer i selskapet til 36.000 kroner per stykk, men Sveaas sa at han ville stemme mot dette og selv kjøpe aksjer for 50.000 per stykk. Dette gikk styret imot og saken havnet dermed i rettsapparatet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.