Resultatet ble 147 kroner, 50 kroner mer enn tilbudet.

Oslo kommune og det finske kraftselskapet Fortum, som til sammen kontrollerte rundt 90 prosent av aksjene i kraftselskapet Hafslund, lanserte i april 2017 planer om å dele selskapet mellom seg og løse ut minoritetsaksjonærene.

Tilbudet fra kommunen var på 96,75 kroner per aksje, men 1.470 minoritetsaksjonærer valgte å takke nei til tilbudet fordi de mener aksjene er verdt mer. Sparebank 1 Markets konkluderte i sin verdivurdering i 2017 at verdi per aksje ligger på 139 kroner, og 168 kroner dersom man tar utgangspunkt i forventede fremtidige kontantstrømmer.

Oslo tingrett har nå fastsatt løsningssummen til 147,13 kroner. Det er snakk om til sammen 19,5 millioner aksjer. Løsningssummen blir dermed på drøyt 2,8 milliarder kroner - en snau milliard kroner mer enn det aksjonærene først ble tilbudt.