Halvorsen vil fjerne avgift på skolemelk

- Jeg ønsker en ordning som kan sikre skolebarn fritak for miljøavgiften på melkekartonger, sier finansminister Kristin Halvorsen.

12.01.06 14:30

I forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet for 2006 vedtok Stortinget en utvidelse av miljøavgiften på drikkevareemballasje til også å omfatte juice og melk.

- Det skal lønne seg å opptre miljøvennlig. Derfor er miljøavgiften slik at den blir lavere og lavere desto større andel av kartongene som returneres. Med en retur på over 95 prosent faller avgiften helt bort. Det er Statens forurensningstilsyn (SFT) som godkjenner og overvåker retursystemene, og jeg har i dag fått bekreftet fra SFT at de vil behandle skolemelk som eget retursystem, sier Kristin Halvorsen.

Skolemelk fritas
- Alt ligger dermed til rette for at skolemelk skal slippe å betale miljøavgift. Nå ligger ballen hos TINE som må organisere et godt retursystem, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Målet med avgiften er å sikre en høy returandel på all emballasje. I følge TINEs egne tall ligger returandelen på skolemelkkartongene mellom 90 og 95 prosent. Siden mange skoler allerede har gode systemer på dette, ligger det derfor til rette for at det kan lages en egen ordning for retur fra skolene som sikrer at skolemelken ikke får en slik avgiftsøkning.

Opptrer miljøvennlig
- Jeg vet at svært mange elever har et stort miljøengasjement og er ivrige brettere av melkekartonger. Det er klart at dette skal premieres, og ordningen bidrar nettopp til å synliggjøre at lønner seg å opptre miljøvennlig, påpeker Halvorsen.

I forrige uke skrev Halvorsen et brev til TINE der hun ba dem gå i dialog med SFT om å få til en slik ordning. Nå gjentar hun oppfordringen:

- Vi vet for eksempel at SAS har fått godkjent en returandel på 85 prosent for sitt retursystem. Det betyr at avgiften er kraftig redusert. Nå må TINE få til en lignende ording for skolemelk, sier hun.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.