I 2014 ble legen Jesper Melin Ganc-Petersen kåret til «Årets gloppar» i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane. I 2016 mottok han prisen som årets entreprenør (EY Entrepreneur of the year - kategori tjenester). Årsaken var hans nyskapende betalingsløsning for helsevesenet. Selskapet driver betalingsterminalene du bruker når du har vært hos legen eller legevakten.

- Hvert år frigjør våre løsninger mer enn 1500 årsverk i helsesektoren – verdifull tid som kan benyttes på behandling av pasienter, skriver Melin Medical på sin hjemmeside.

På ti år har Melin Medical blitt en gigant i helsesektoren. I dag brukes deres selvbetjente betalingsløsninger av 75 prosent av alle allmennleger og legevakter. Datterselskapet Melin Collector driver inkasso på vegne av legene, og er i dag blant landets største.

Mangemillionær

Suksessen har gjort Årets gloppar 2014 søkkrik.

Melin Medical hadde i 2017 en driftsinntekt på 170 millioner og et resultat før skatt på i underkant av 79 millioner.

Datterselskapet Melin Collector, som driver inkasso for de samme legene og legevaktene, tjente enda mer penger enn morselskapet: 185 millioner i driftsinntekt og 89 millioner i resultat før skatt i 2017 (ekstern lenke, proff.no).

Jesper Melin Ganc-Petersen eier i dag 49,99 prosent av selskapet Melin Medical som han startet for ti år siden. Han hadde i 2017 en skattbar inntekt på 148 millioner kroner og en formue på 133 millioner kroner, skrev NRK Sogn og Fjordane da skattetallene kom i november.

Kritiske røster mener Ganc-Petersens inntjening ikke står i stil med å være «Årets gloppar» som også skal være «eit menneske eller fleire som har gjort ein stor innsats for å fremje gode samfunnsverdiar – som samhandling og trivsel, glede, helse, fellesskap, ærlegdom, solidaritet, lojalitet, engasjement og frivillig arbeid».

Spesielt er det måten Melin Collector inndriver ubetalte legeregninger på, som får kritikk.

I 2017 sendte selskapet 27.000 krav videre til namsmannen - en firedobling fra 2016, meldte NRK i julen.

Jusprofessor Mads Andenæs kalte da virksomheten en masseproduksjon av småkrav og sa at grunnlaget for mange av dem er tvilsomt.

Kritikk fra politi

Blant namsmenn blir Melin Collector utpekt som et selskap som bruker tvangsfullbyrdelsesloven til å tjene penger, og skape gjeldsofre.

- Melin Collectors (...) skor seg på de som er såpass utafor når de er hos legen, at de overser betalingsautomaten og heller ikke får med seg betalingsoppfordringen etterpå, skriver seksjonssjef Monica Lægreid ved Østfold politidistrikt til Nettavisen. Hun jobber ved namsmannen i Moss, og sier at ansatte hos namsmannen i Norge er fortvilet over praksisen der småsummer blir krevd inn til store problemer for skyldnere.

Les også: Inkasso: Politi er fortvilet over småkravene de er tvunget til å inndrive.

Kritiske leger

– Vi ser nå at det er flere leger som ønsker seg vekk fra Melin Medical og System X, men som opplever at de sitter i et klister som de ikke kommer ut av, sa legepresident Marit Hermansen til Dagens Medisin i høst.

– Jeg vil bare være lege, og overlate det administrative til andre. Men det er ikke bra når dette fører til at vi påfører pasientene høye kostnader, sier Svein Aarseth, fastlege og leder i Rådet for legeetikk i Legeforeningen til fagbladet.

Fastlege Trygve Skonnord i Re legegruppe sier til Dagens Medisin at de har måttet binde seg til 60 måneders leieavtale.

Kritikk fra Finanstilsynet

Finanstilsynet kritiserte i 2016 Melin Collector blant annet for å ha avkrevd inkassosalær fra 3695 mindreårige personer, for å ha påført skyldnere tungt salær for tidlig, og for ikke å ha slått sammen flere krav fra samme oppdragsgiver mot samme skyldner. Melin Collector mistet ikke bevillingene blant annet fordi selskapet selv hadde avdekket sine manglende rutiner, men tilsynet påpekte at det ville følge opp inkassoselskapet. Les hele rapporten her.

Kritikk fra Luksusfellen

I et brev til regjeringen kritiserer Luksusfellen selskapet spesielt fordi Melin sender regning og senere inkasso mens skyldner er på sykehus og dermed ute av stand til å følge med i postkassen.

- Melin, som i hovedsak krever inn egenandeler til medisinsk behandling sender pengekravet til inkasso før vedkommende er skrevet ut fra innleggelsen. Det hadde vært mer fordelaktig å sende ut regning ved utskriving og ikke ved innleggelse, skriver Luksusfellen.

Avviser kritikken

Daglig leder Ingvill Hestenes avviser kritikken.

- Kritikken fra Lægreid og Aarseth er feilslått. Vi i Melin Medical / Melin Collectors leverer det teknologiske systemet som legen benytter til å sende ut faktura og følge denne opp. I tillegg er det svært enkelt for en behandler å bestemme om et krav skal trekkes eller følges opp, sier hun.

- Det er både synd og unødvendig at en relativt beskjeden egenandel skal vokse til et krav på flere tusen kroner, men det er disse virkemidlene man har tilgjengelig når regninger ikke blir betalt. Det er myndighetene som bestemmer rammene for gebyrstørrelser ved innfordring og inkasso, ikke minst hva angår rettsgebyrene som er den største enkeltstående gebyrdriveren i en innfordringsprosess, sier Hestenes.

Nettavisen har også forsøkt å komme i kontakt med Jesper Melin Ganc-Petersen. Hestenes sier at han i dag ikke er involvert i å styre Melin Medical.

Ganc-Petersen uttaler seg sjelden til media. Da han vant EY Entrepreneur Of The Year 2016 sa han at han var veldig glad for at Melin Medical fikk kjøpt Melin Collector i 2013 og at de på få år hadde bygget det opp til å bli et av Norges største selskap målt i antall transaksjoner.

Han sa også at hans selskap er venn med pasientene fordi leger i dag får mer tid til behandling enn tidligere.

Du kan høre uttalelsene i videoen nedenfor, som er fra utdelingen av entreprenørprisen i 2016.