*Nettavisen* Økonomi.

Han ville heve renten to ganger

Foto: Paul Weaver (Mediehuset Nettavisen)

Nå sitter Rente-Olsen på hendene.

21.09.11 16:03

Det ble ingen endring på den norske styringsrenten nå. Det ble bestemt på Norges Banks rentemøte onsdag.

Sentralbanksjef Øystein Olsen hadde i utgangspunktet planlagt to nye rentehevinger av styringsrenten i Norge, fra et nivå på 2,25 prosent. Slik ble det ikke.

- Utsiktene for verdensøkonomien er blitt vesentlig svakere i løpet av sommeren. Utviklingen ute og uroen i finansmarkedene påvirker også utsiktene her hjemme. Vi har derfor valgt å holde renten uendret ved dette møtet, skriver visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i en melding.

På grunn av uroen i verdensøkonomien, og svake utsikter for videre vekst, ønsker Norges Bank å beholde rentenivået i Norge uendret. Slik blir det lenge.

- Uroen knyttet til gjeldskrisen i Europa har tiltatt. Veksten er svak og det er utsikter til at styringsrentene ute vil være svært lave i flere år fremover. Utviklingen i norsk økonomi er fortsatt god, men også her hjemme har produksjonen og etterspørselen etter varer og tjenester vært noe svakere enn ventet. Veksten i konsumprisene har avtatt. - Renten er lav. Vår analyse fra juni tilsa en gradvis økning i styringsrenten gjennom andre halvår. Uro og usikkerhet ute, lavere prisvekst og dempede utsikter her hjemme, taler for at styringsrenten holdes lav lenger enn vi da så for oss, skriver visesentralbanksjefen.

Styringsrenten er renten på bankenes innskudd i Norges Bank. Normalt ligger bankrenten noe over 1 prosent over dette nivået.

Se Norges Banks rentebeslutning her:

Lenge til rentehopp
I forkanten av rentemøtet onsdag var det en rekke eksperter som spådde at det blir lenge til et nytt hopp i styringsrenten i Norge.

Nordea tror ikke at Norges Bank vil sette opp renten sin før til neste år. Heller ikke utlånsrenten vil stige noe særlig det nærmeste året, tror Nordea-økonomene. Da Nordea la frem sine Økonomiske utsikter-rapport i slutten av august sa Nordea-økonom Erik Bruce at det var mulig at utlånsrentene ville stige med et kvart prosentpoeng, men neppe noe særlig mer. Han sa videre at han trodde bankenes boliglånsrenter stort sett vil følge utviklingen til styringsrenten.

Nordea tror at det første hoppet i styringsrentene vil komme i august neste år. Deretter vil rentene stige sakte frem til 2013.

Storbanken DnB Nor tror ikke at rentehevingen fra Olsen & Co. vil komme før mars til neste år.

Gratis penger
For boliglånskunder har det lave rentenivået de siste årene i praksis tilsvart at det lenge har vært gratis å låne penger. De beste boliglånene ligger like over 3 prosent. Når man tar hensyn til skatteeffekten, har den effektive renten blitt rundt 2,2 til 2,3 prosent. Samtidig har det vært lav inflasjon.

Når renten er lavere enn prisveksten, betyr det enkelt sagt at du får betalt for å låne penger. Lånet faller mer i verdi enn rentene du betaler.

Dette er en uvanlig situasjon, men i Norge har det til nå grovt sett vært gratis å låne penger siden Norges Bank bråkuttet styringsrenten under finanskrisen vinteren 2008/2009.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.