*Nettavisen* Økonomi.

Har bare gjort vondt verre

Foto: Solum, Stian Lysberg (NTB scanpix)

Ble advart mot flere statsansatte - ansatte 110.000 nye.

12.02.13 15:23

Statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Sigbjørn Johnsen la fredag fram «Perspektivmeldingen», som tar for seg regjeringens syn på viktige utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi og offentlige finanser de neste 50 årene.

I den omfattende spådommen kom det klart fre at økt effektivisering i det private næringsliv ikke hjelper statsfinansene.

Selv om økt effektivisering i privat sektor gir staten høyere skatteinntekter blir den ikke rikere, da pengene som tjenes her går rett ut i økte offentlige kostnader.

Renner rett ut igjen
Pengene sluses altså ut igjen som økt lønn og pensjoner til offentlig ansatte.

I Norge settes nemlig store deler av lønnsoppgjøret av den såkalte frontfagsmodellen. Denne innebærer at den konkurranseutsatte industrien forhandler først og legger rammene for hva andre grupper kan få senere i lønnsoppgjørene.

Tradisjonelt har frontfaget vært industrien, men etter at oljebonanzaen traff økonomien med full styrke har store deler av det oljerelaterte næringslivet kommet inn under frontgafene. De enorme oljeinntektene har dermed vært med på å løfte lønningene i resten av arbeidslivet. Staten har da også hatt voldsomme oljeinntekter, noe som gjør at det offentlige har kunnet holde tritt med lønnsveksten.

Denne problemstillingen er imidlertid noe de har vært klar over i årevis.

Advart i 2004
Da Kjell Magne Bondevik var statsminister kom hans regjering i slutten av 2004 med den første Perspektivmeldingen. Allerede da ble det advart mot at offentlig ansatte spiser opp effektiviteten i det private næringsliv.

«Sterkere produktivitetsvekst i privat sektor vil øke inntektsgrunnlaget, men ikke automatisk løse utfordringene for offentlig sektor. Dette skyldes at lønns- og pensjonsutgiftene langt på vei følger produktivitetsutviklingen i økonomien, slik at ikke bare skatteinntektene, men også offentlige utgifter øker når produktiviteten går opp», var beskjeden den gang.

Året etter tok Jens Stoltenberg over sin andre regjering, bestående av Det norske Arbeiderparti, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

Forsterket i 2009
I deres første Perspektivmelding kom de med en lignende betraktning.

«Økt produktivitet i privat sektor gir økt velstand og høyere levestandard, men vil i seg selv ikke påvirke offentlige finanser i særlig grad. Riktignok vil økt produktivitet i fastlandsnæringene gi økte inntekter per innbygger og således større skattegrunnlag og høyere offentlige inntekter. Økt produktivitet og økte lønninger i privat sektor vil imidlertid også føre til økte utgifter for offentlig forvaltning. I referanseforløpet er det lagt til grunn at lønnsnivået i offentlig sektor over tid følger lønningene i privat sektor. Tilsvarende er det lagt til grunn at pensjoner og andre stønader langt på vei følger lønnsutviklingen i samfunnet», skrev Jens & co. i 2009.

Fortsatt aktuelt
Når de rødgrønne så kom med sin andre Perspektivmelding på fredag var mantraet det samme.

«Økt produktivitet i næringslivet har likevel liten direkte betydning for bærekraften i offentlige finanser. Høyere produktivitet i fastlandsnæringene vil bidra til økte inntekter per innbygger og dermed større skatteinntekter til offentlig sektor. Samtidig blir offentlige kjøp av varer og tjenester fra privat sektor billigere. Høyere produktivitet og økte lønninger i privat sektor gir imidlertid også større utgifter til lønn og pensjoner på offentlige budsjetter. Samtidig reduseres den relative betydningen av overføringene fra Statens pensjonsfond utland fordi formuen ikke øker i takt med produktivitet og lønn»

Ansatt i stor stil
Med andre ord har regjeringen i hele perioden vært klar over at selv om privat næringsliv jobber smartere og tjener mer gir det liten effekt på statsfinansene, grunnet kostnadene knyttet til offentlig ansatte.

Det de folkevalgte imidlertid har gjort i samme periode er å ansette personer an mas.

I Norge i dag er det totalt vel 2,6 millioner i arbeid. Av disse jobber 850.000 i offentlig sektor og under den rødgrønne regjeringen har antall offentlig ansatte økt med vel 110.000.

Med andre ord er det cirka 32 prosent av alle sysselsatte nordmenn som jobber i det offentlige. Til sammenligning er snittet for landene i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) på vel 15 prosent. Den Paris-baserte organisasjonen har også tidligere advart om at sysselsettingsveksten i kommunene er høy og må kontrolleres bedre.

Veksten i antallet offentlige ansatte har de siste 50 årene også vært nesten ti ganger så sterk som befolkningsveksten.

En stor andel av denne veksten har vært nødvendig for å ha en solid og tjenestedyktig offentlig sektor, og mye av veksten har vært tilnærmet lik veksten i privat sysselsetting.

Men samtidig er produktiviteten lavere enn i det private næringsliv.

- Tjener ikke nok
I Perspektivmeldingene kommer det klart frem at Norge, så lenge alt annet er likt, ikke vil tjene nok penger i fremtiden til å opprettholde dagens velferdsordninger.

Som en konsekvens av at folk blir eldre medfører det at nordmenn i fremtiden må belage seg på å enten betale mer i skatter, jobbe mer og lenger, betale for offentlige tjenester eller akseptere at det blir mindre velferd til hver enkelt.

Staten tjener fortsatt enorme summer på olje og gass.

Et spørsmål er om politikerne tør å ta grep så lenge staten har store overskudd, eller om de vil fortsette å spå at ting må skje i tiårene som kommer.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.