*Nettavisen* Økonomi.

Har blitt knallhardt rammet av krisen

Foto: (AFP)

Spania står i ledighetskø.

08.01.10 15:36

Nærmere 20 prosent av arbeidsstokken i Spania er skjøvet ut i kulden. Det tilsvarer vel fire millioner mennesker. I Latvia er situasjonen langt verre, og viser hvilke utfordringer finanskrisen og det økonomiske tilbakeslaget har påført Europa.

EUs statistikkbyrå Eurostat kom fredag med en oppdatering på hvordan arbeidsledigheten har utviklet seg i EU og eurosonen i november. Selv om veksten i ledigheten ikke lenger er avskrekkende høy, så viser statistikken at flere av medlemslandene sliter tungt.

- Det er særlig Spania som drar ned tallene, sier sjeføkonom Øystein Dørum i DnB Nor Markets til NA24.

Samlet lå arbeidsledigheten på 9,5 prosent i EU, mens de 16 medlemslandene som benytter seg av euro som valuta og dermed utgjør eurosonen hadde i november en arbeidsledighet på 10 prosent. Oppgangen er fra henholdsvis 9,4 og 9,9 prosent.

- Mens vi venter at nivået på antall ledige i USA nå er nær toppen tror vi at ledigheten fortsatt kan bli større i Europa, sier Dørum.

Les mer: En av ti uten jobb

Verst i Baltikum
Bak tallene er lesningen langt mer dyster. I Latvia lå arbeidsledigheten på hele 22,3 prosent i november 2009. Det er en dobling og en oppgang fra 10,2 prosent sammenlignet med november året før. Det er ikke bare i Latvia at arbeidsledigheten har eksplodert. I resten av Baltikum har også ledigheten blitt mer enn doblet. I Estland steg arbeidsledigheten fra 6,5 prosent til 15,2 prosent i perioden fra tredje kvartal 2008 til tredje kvartal 2009. For Litauen steg ledigheten i samme periode fra 6,4 prosent til 14,6 prosent. Det er foreløpig ikke utarbeidet oppdatert statistikk for november for disse to landene.

Av de større og mer sentrale landene er det i hovedsak Spania som er verst rammet. I november steg arbeidsledigheten til 19,4 prosent. Ifølge de siste anslagene fra økonomene i organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling OECD er heller ikke utsiktene særlige lyse for Spania. I den siste rapporten som kom i slutten av november 2009 estimerer OECD at arbeidsledigheten kommer til og nå en topp på 20 prosent i løpet av 2010, og snittanslaget for hele inneværende år ligger på 19,3 prosent. Til neste år er det kun ventet en marginal bedring til 19 prosent.

Klikk på bildet for å forstørre.

Økonomisk uføre
Økonomien i Spania er hardt rammet av urolighetene som oppsto i kjølvannet av finanskrisen som rammet verden for vel to år siden. I tredje kvartal 2009 falt bruttonasjonalproduktet med 0,3 prosent, mens BNP vokste med 0,4 prosent og 0,3 prosent for henholdsvis eurosonen og EU. Trøsten for Spania må være at fallet i økonomien ser ut til å avta noe. I november 2008 lå ledigheten allerede på 14 prosent og var klart høyest i EU og eurosonen.

- I Spania er det særlig bygg- og anleggsbransjen som preger ledighetstallene. Denne bransjen utgjør en ekstremt høy andel av landets BNP, sier Dørum.

Ifølge OECD vil hele det spanske bruttonasjonalproduktet falle med 3,25 prosent i 2009, og utsiktene for 2010 tilsier et fall på 0,25 prosent. Mye av den økonomiske aktiviteten til Spania er bygget opp rundt turisme og eiendomsmarkedet. Dette er også noe av grunnen til at landet sliter tungt i økonomisk motbakke.

Foreløpige anslag antyder at antallet eiendomstransaksjoner falt med 41 prosent i 2009 sammenlignet med 2008. Det skriver Propertywire med henvisning til spanske eiendomskonsulenter og analyser fra eiendomsselskapet Aguirre Newman. Boligmarkedet i Spania står i fare for å falle med ytterligere 27 prosent i 2010.

Lavest ledighet i Norge
I Norge viser arbeidskraftundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå at den sesongjusterte arbeidsledigheten lå på 3,2 prosent i oktober.

I EU og eurosonen er det Nederland som har desidert lavest arbeidsledighet. De har en arbeidsledighet på rundt 3,9 prosent i november. Nærmest følger Østerrike som hadde en arbeidsledighet på 5,5 prosent i november.

I Sverige lå ledigheten på 8,9 prosent i november, mens Danmark hadde en ledighet på 7,2 prosent. I Finland lå arbeidsledighetsraten på 8,9 prosent. Av andre store europeiske land har Tyskland en ledighet på 7,6 prosent, mens Frankrike har 10 prosent. I Italia ligger ledigheten på 8,3 prosent, men de har gått over på en ny måte å beregne ledigheten på og Eurostat mener at disse tallene må sees som provisoriske.

For Storbritannia finnes foreløpig kun statistikk for september og da lå arbeidsledigheten på 7,9 prosent.

Klikk på bildet for å forstørre.

På nivå med USA
Senere fredag ettermiddag kommer den oppdaterte arbeidsmarkedsundersøkelsen fra de amerikanske myndighetene. Denne er ventet å vise at arbeidsledigheten økte til 10,1 prosent i desember fra 10 prosent i november.

Det er knyttet store forventninger til denne rapporten, og anslagene spriker blant økonomene. De siste dagene har flere av ekspertene tatt høyde for at sysselsettingen nå igjen tiltar i USA, men at det ikke er ventet å gi noe utslag i ledighetsraten.

I Japan er ledigheten på 5,2 prosent.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag