Siden 1. mars har bileiere uten forsikring fått gebyr fra Trafikkforsikringsforeningen.

Til nå er det sendt ut 42.000 fakturaer pålydende til sammen 45 millioner kroner. Det viser ferske tall Nettavisen har fått tilgang til.

Færre kjører uten forsikring

Det er nå 56.344 uforsikrede kjøretøy i Norge. Det utgjør 1,4 prosent av alle forsikringspliktige kjøretøy.

– Dette er en nedgang på 2 prosentpoeng fra tilsvarende periode i 2017, skriver direktør Roger Stenseth i Trafikkforsikringsforeningen i en e-post til Nettavisen.

Stenseth minner om at det er viktig å levere salgsmelding ved kjøp av nytt kjøretøy, og at dette forklarer neon av gebyrene.

– Du som kjøper må forsikre kjøretøyet fra salgsdato. Det er fra datoen selger har skrevet på salgsmeldingen som kjøper må forsikre bilen. Dette gjelder både salgsmelding innlevert på papir og elektronisk på internett, fortsetter han.

Kan ende med inkasso

Det var i desember i fjor at Stortinget vedtok den nye gebyrordningen. Hensikten er å få ned antallet uforsikrede biler som representerer en risikofaktor på norske veier.

Estimater viser at det ble utbetalt over 100 millioner kroner i fjor til personer som ble utsatt for trafikkulykker forårsaket av uforsikrede kjøretøy eller kjøretøy som stakk av etter ulykker.

I 2017 var over 3 prosent av alle forsikringspliktige kjøretøy i Norge uforsikret. I Sverige, som har hatt en tilsvarende gebyrordning siden 1970-tallet, er under 1 prosent av kjøretøyene uforsikret.

Bilister som ikke betaler straffegebyret, får saken sin oversendt til rettslig inkasso.