Nederlandske Hereema beskyldes for grov utnyttelse av arbeidere fra den tredje verden. Det skriver fagbladet Byggeindustrien.

Offshoreinspektør i det internasjonale transportarbeiderforbundet (ITF) i Norge, Åge Bærheim i Industri Energi, er en av dem som reagerer sterkt på anklagene som rettes mot konstellasjonen Hereema og norske AF Gruppen.

Sammen skal de to konsortiumdeltakerne dekomponere og resirkulere oljeplattformen Murchison på britisk sektor. Mye av arbeidet skal skje på AF Gruppens anlegg i Vats, øst for Haugesund.

Les: - Utvalg foreslår å fjerne løyveplikt for drosjer

Bærheim sier til Byggeindustrien at AF bør trekke seg ut av prosjektsamarbeidet med Hereema på grunn av lønns- og arbeidsforhold til arbeidere fra den tredje verden på oljeplattformen Murchison.

Murchison-plattformen står på britisk kontinentalsokkel og er en av de største stålunderstellsplattformene i Nordsjøen.

Les: Ap-leder Støre langer ut mot Høyesterett

Byggeindustrien har snakket med personer både internt i prosjektet og utenfor, som forteller om arbeidsforholdene og en lønn på 45 amerikanske dollar dagen for tolv timers skift tolv hele uker i strekk (tilsvarer en timelønn på cirka 31 kroner).

LO-forbundet Industri Energi beskriver forholdene som sosial dumping, og utnyttelse av fremmedarbeidere fra Malaysia, India, Filipinene og Kina.

Les: LO frykter sosial dumping i luftfarten

- Jeg ikke har ingen grunn til å tvile på denne informasjonen, og dette må kunne kalles slavetilstander i Nordsjøen. Det er langt fra det vi kjenner til fra arbeid offshore. Dette er sosial dumping, sier områdeansvarlig i Industri Energi, Ommund Stokka til Byggeindustrien.

Han mener ingen kan leve av en lønn på 31 kroner timen og at å jobbe tolv timers dager så mange dager i strekk medfører en stor helserisiko.

I en e-post til Byggeindustrien, skriver kommunikasjonsdirektør Wibecke Brusdal i AF Gruppen blant annet dette:

«Hver av partene i et konsortium er selvstendige selskap med nødvendige godkjenninger innenfor sitt arbeidsområde. Selskapene har selv det fulle og hele ansvaret for resultatet av det arbeidet de utfører, inkludert å påse at lønns- og arbeidsvilkår er i henhold til lover og regler som gjelder i markedene de opererer. AF stiller strenge krav til helse, miljø og sikkerhet. Vi forventer også at våre samarbeidspartneres lønns- og arbeidsvilkår er i tråd med gjeldende lover og regler i de markeder der de opererer. Heerema Marine Contractors er global aktør som har utført tjenester på norsk sokkel i flere år. Vi forventer at rammevilkårene for å operere på norsk sokkel følges. Vi er ikke kjent med at det forekommer dokumenterte brudd på regelverk eller tariffavtaler som Heerema Marine Contractors er underlagt».