– Jeg kan bekrefte at vi innfører en egen satsing på ungdom i forbindelse med statsbudsjettet for neste år, hvor alle ledige under 30 år som melder seg til Nav, skal få tilbud om jobb, aktivitet eller utdanning innen åtte uker, sier Hauglie til VG.

Forslaget ble først lansert i Nav-meldingen som ble lagt fram i mai.

– Vi ønsker å gripe fatt i denne gruppen, fordi det er veldig viktig at de beholder kontakt med arbeidslivet, sier Hauglie.

Torsdag kunngjorde sosialministeren at hun også innfører en aktivitetsplikt for alle under 30 år som mottar sosialhjelp. 60 millioner kroner settes av til formålet i statsbudsjettet for neste år.

– De som eventuelt nekter å delta på arbeid eller aktivitet risikerer å få trekk i sosialhjelpen, sa Hauglie til NTB. (©NTB)