Negative lånerenter - før ansett som nærmest utenkelig - har blitt stadig mer utbredt.

I tillegg til at en rekke sentralbanker, deriblant den europeiske, japanske og svenske fører en negativ rentepolitikk, kan land som Tyskland, Japan og Sveits låne penger i markedet til en effektiv rente under nullstreken.

Altså er investorene villige til å betale for å få lov til å låne disse landene penger.

GUNNAR STAVRUM: - Ingen boligboble

Advarer mot tidenes største boble
Utviklingen i obligasjonsmarkedene er ifølge den prominente amerikanske hedgefondforvalteren Paul Singer langt fra bærekraftig. Han advarer i et brev til investorene i fondet han styrer, Elliott Management, om at obligasjonsmarkedet er «ødelagt», ifølge flere medier, deriblant CNBC.

Forvalterne i hedgefondet på 28 milliarder dollar, skriver i investorbrevet at de ser «det som på mange måter er den merkeligste perioden vi har sett på 39 år».

Problemet er sentralbankene som har fått for mye makt, mener de, og viser til at verdien av penger forringes og at det er risiko for at inflasjonen løper løpsk når den først kommer.

Les også: Amerikansk storbank spår fantastisk utvikling for Norge

Tilstanden i markedene, der investorene villig kjøper obligasjoner med lave eller negative renter, hevder Singer er «den største obligasjonsboblen i verdenshistorien».

En advarsel klistres på markedet for statsobligasjoner, der 12 milliarder dollar nå handles til negativ avkastning.

- Alle er i mørket, mener forvalteren, som advarer om at boblesprekken «trolig vil bli overraskende, brå, intens og stor».

Tidligere i august anslo kredittvurderingsbyrået Fitch at en hypotetisk reversering av rentene til 2011-nivå kan resultere i nær 4000 milliarder dollar i tap, skriver Marketwatch. Fordi det er et omvendt forhold mellom rente og obligasjonskurs, altså at kursen faller når renten stiger, vil en oppgang i rentene påføre investorene kurstap.

Tror sentralbankene må kaste inn håndkleet
Også sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets noterer seg advarslene.

- I Tyskland handles alt opp til ti år stat til minusrente, og alt opp til syv år under ESBs innskuddsrente. Financial Times anslo før helgen at obligasjoner til en verdi av godt over 100 000 mrd. kroner (femten oljefond) nå handles til en effektiv rente under null, bemerker sjeføkonomen i en morgenrapport.

- For vår del konstaterer vi at motstanden mot den ultraekspansive pengepolitikken er sterkt økende, og med stadig flere indikasjoner på at den ikke virker slik den skal (dvs. øker veksten og inflasjonen), og snarere har en rekke negative virkninger (listen er lang), så tror vi at sentralbankene i Japan og eurosonen etter hvert må kaste inn håndkleet og godta at det er andre politikkområder, og andre krefter, som må gjøre jobben med å få opp prisveksten, hvis mulig, fortsetter han.